Därför infördes besöksförbud på äldreboendena

"Det är ett fåtal som inte visat respekt och som till och med kommit med symptom."

30 mars 2020 17:00

–Det började med att vi skrev; om man kände symptom så skulle man vänta med sina besök och man skulle undvika besök. Det var så vi uttryckte det först, säger Sofia Löf, kommunikationschef på Motala kommun. 
Men man märkte då att besöksfrekvensen i stället rent av ökade under en period. 
– Egentligen kan man inte bara stänga ett boende, att man inte får ta emot besök. Det här är ju enskilda personers boende. Så länge man inte har något konstaterat fall av covid-19 kan inte en smittskyddsläkare gå in och besluta. 

 

Det finns trots allt många äldreboenden som det fungerat bra på, där besökare visat en återhållsamhet med sina besök. 
– Det är ett fåtal som inte visat respekt och som till och med kommit med symptom. Då sa socialchefen (Pernilla Thunander) att nu måste vi säga att det är stopp. Det stoppet som vi nu satt gäller i 14 dagar från och med den 26 mars till och med den 9 april. Det är vad som gäller nu, sedan kan det komma att förlängas. 

 

Ni tar då ett nytt beslut den 9 april?
– Ja, precis. Det händer ju ganska mycket på bara några dagar även om man talar om att det här kommer att hänga med oss länge. Så finns det naturligtvis ett undantag; är det så att man har en anhörig som vårdas i livets slutskede, då får de anhöriga komma på besök, säger Sofia Löf och beskriver problematiken med att många på boenden har en demenssjukdom och att man inte kan stänga in varje enskild på sitt rum. 
– Då är det extra viktigt att man inte får in någon som är smittad. 

 

Har ni fått in någon smitta på något boende?
– Även om det skulle finnas det så har vi har tillsammans med region Östergötland beslutat att utifrån personers integritet så pratar vi inte om det. Nu är det ju boenden stängda för besök. Men det är inget som jag fått till mig och det är inget vi talar om internt på det viset. Så det kommer inte till mig om det skulle vara så.  
Så du känner inte till att något boende blivit smittat?
– Det enda jag kan säga är att ingen smittskyddsläkare har gått in och sagt att vi ska stänga något äldreboende, så indirekt kan man säga att idag finns ingen smitta på våra äldreboenden. Annars hade man tagit ett sådant beslut. 

 

Sofia Löf berättar vidare att man fått en del kritik för att man väntat med ett beslut om att stänga kommunens boenden, men att man inte bara kan stänga ett boende utan att ha fog för det. Vilket man nu tyckte man hade. 
Beslutet togs den 26 mars. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Törnström