Därför får Lalandia marken till vrakpris

Den som vill köpa tomt i Varamon får var beredd att öppna plånboken ordentligt, men Lalandia erbjuds sjönära läge till vrakpris i jämförelse. Nu förklarar kommunen hur den attraktiva marken värderats.

8 januari 2018 07:00

Sjöutsikt och direkt anslutning till Nordens största insjöbad. Att äga en tomt i Varamon är attraktivt och det syns inte minst på priserna när fastigheter i området är till salu. Tomter i området har de senaste åren sålts för omkring 700 kronor per kvadratmeter.

Lalandia kommer totalt att köpa över 280 000 kvadratmeter mark i området, både på Jätten där badlandet ska ligga och i mer sjönära läge vid Folkets Park och Lindgården. Enligt markanvisningsavtalet räknar kommunen med att all mark kommer att kosta en klumpsumma om 61 miljoner kronor. Utslaget per kvadratmeter landar summan då på strax över 200 kronor. En summa som väckt reaktioner.

– Det kan tyckas som ett lågt pris och jag förstår resonemanget när man jämför med en vanlig bostadstomt. Men vi har gjort en värdering utifrån att vi kommer att sälja all mark som ett paket. Det hade varit en helt annan sak om vi hade sålt marken som just villatomter, men här är värderingen gjort utifrån den satsning som ska göras och utifrån den investering som Lalandia är beredda att göra. Vi har inte värderat marken per kvadratmeter utan som en helhet, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

Så om ni hade sålt marken för bostadsändamål hade ni tagit betydligt mer?

– Ja, absolut. Men här har det varit uttalat att marken säljs för besöksnäring. Värderingen görs utifrån marknadsvärdet och vad marknaden är beredd att betala. Här säljs allt som ett paket och då finns det inte så många aktörer som är så stora att de kan genomföra det här och då blir marknadsläget ett annat, säger Hanna Hammarlund.

Är 61 miljoner kronor för all mark en rimlig summa?

– Vi har inte gjort värderingen själva. Vi har bedömt att vi inte hade den kompetensen och därför har vi tagit in en expert. De som har gjort värderingen är ett internationellt, auktoriserat och välrenommerat företag. Jag litar på att den värderingen är rätt utförd, säger Hanna Hammarlund.

Värderingen i sig är sekretessbelagd. Kommunen vill inte lämna ut materialet med hänvisning till att den kommer att vara förhandlingsunderlag när man ska skriva köpeavtal med Lalandia.

Det här är en väldigt stor fråga som handlar om mycket pengar och attraktiv mark. Diskuterade ni att göra ytterligare en värdering eller litade ni på den första?

– Det diskuterades inte.

Hade det funnits en poäng i det?

– Det anser jag inte då det här är ett internationellt, auktoriserat och välrenommerat bolag och vi har full respekt för deras värdering, säger Hanna Hammarlund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa