Antalet barn i Motala tätort ökar. Framöver räknar bildningsnämnden med att behöva elva nya förskoleavdelningar i centrum. Det kommer också att ge ett ökat behov av platser i skolan. Redan i dag är det dock fullt på Norra skolan, Vätternskolan, Bråstorps skola och Smedsbyskola. Mest akut är läget i Bråstorp och Smedsby där man nu lånar in moduler från socialförvaltningen.

– Vi kommer att sätta en paviljong vid Bråstorp och en vid Smedsby för att klara det akuta läget, säger bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).

Men politikerna i nämnden vill också att kommunen redan nu börjar planera för vilka permanenta lösningar som kommer att behövas. Prognosen säger nämligen att barnantalet i F-6-skolorna i Motala tätort har och kommer att öka med totalt ungefär 350 barn från 2016 och fram till 2023.

– Antingen behöver vi bygga ut de skolor som vi har eller så måste vi bygga helt nytt någonstans. I början på 2020-talet kan det vara så att vi behöver en helt ny F-9-skola och då behöver vi börja titta på det nu, säger Nicklas Rudberg.

Nämnden har därför tagit beslut om att be kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden en miljon kronor för en förstudie över centrala Motalas lokalbehov. Det område som enligt Nicklas Rudberg är mest akut är just de norra delarna.

– Det är framför allt där vi ser att Motala växer. Både bostadsområdena Bråstorp och Smedsby planeras ju att byggas ut och det diskuteras bostäder i Djurkälla, säger Nicklas Rudberg.

Skolgårda ska snart byggas till med bland annat ny matsal så där räknar man med att klara behoven. Zederslund har i dagsläget kapacitet för fler elever, men ingår enligt Nicklas Rudberg i det område som nu ska utredas.

– Södra ser vi också ett behov på, men det kommer i ett senare skede. Vi ser inte att området där omkring växer på samma sätt som de norra delarna, säger Nicklas Rudberg.

När en utbyggnad av skolorna eller en nybyggnad behöver ske kan han inte svara på. Det får förstudien utvisa menar Nicklas Rudberg.

– Sedan behöver vi också veta om det här handlar om en puckel eller om det är en permanent ökning av barnantalet, säger han.

I materialet till förstudien skickar bildningsnämnden också med att man behöver titta på behovet av idrottshall och matsal i samband med att man undersöker behovet av skollokaler.