Barn fick vänta på stöd i 177 dagar - kommunen straffas

Barnet fick vänta på stöd i nära 200 dagar. Nu har Motala kommun dömts till att betala straffavgift.

9 april 2020 22:00

Kommunen beviljade för en tid sedan stödjande samtal till barnet, dess föräldrar samt familjehemsföräldrar.

Men ärendet drog ut på tiden. Först efter 177 dagar verkställdes beslutet och barnet fick komma till den enhet som utför insatsen.

Förvaltningsrätten i Linköping har nu dömt kommunen till att betala en särskild avgift om 11 300 kronor. Beloppet är uträknat efter den uteblivna biståndskostnaden.

Motala kommun har motsatt sig straffavgiften med hänvisning till att verksamheten haft ett stort inflöde av ärenden och tvingats prioritera. "Fördröjningen av verkställigheten i det aktuella fallet är inte ett uttryck för lagtrots", skriver kommunen i ett yttrande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Biamont