Alliansen vill spara på skolbibliotekarier

Bildningsnämnden måste spara. En tänkbar åtgärd är att minska antalet skolbibliotekarier. Men oppositionen protesterar.

24 december 2019 10:00

Nästa år behöver bildningsnämnden effektivisera för att klara sin ekonomi. I år går man 19 miljoner kronor back. I Alliansens budget för nämnden skriver man att det då handlar om att "hitta de kostnader som inte är absolut nödvändiga" och att man måste hitta "mer handfasta sparåtgärder". En del som då tas upp är att se över organisationen för skolbibliotekarier med hänvisning till att den i dag är större än rikssnittet.

– Det är en möjlig åtgärd att titta på, säger ordförande Mark Henriksson (M).

Hur stor besparing som en översyn skulle kunna ge och hur stor förändring som det handlar om kan man inte säga i nuläget. Inga beslut är än så länge fattade utan tjänstemännen kommer att få återkomma till politikerna med ett skarpt förslag om hur organisationen skulle kunna ändras och vilka effekter som det då kan bli. När ett sådant beslut kan bli aktuellt är inte sagt i dagsläget, men det kan inte dra ut på tiden.

– Det kommer att bli ett separat beslut. Om vi ska kunna få helårseffekt av det behöver hanteringen gå så snabbt som möjligt, säger Mark Henriksson.

Det skulle kunna innebära att det redan i januari presenteras ett förslag.

Enligt skollagen måste alla skolor ha ett skolbibliotek. Det innebär dock inte att man måste ha skolbibliotekarier. Tjänstemännen hänvisar till kommuner där man valt andra lösningar, exempelvis att svensklärare har en del i sin tjänst att bemanna och sköta biblioteken.

– Tillgången på litteratur är direkt kopplat till läsinlärningen, men vi måste titta på alla alternativ för att klara ekonomin, säger Mark Henriksson.

I dag finns tio tjänster kopplade till skolbiblioteken. Med omkring 20 skolor innebär det redan i dag att flera bibliotekarier har delade tjänster.

Solidariskt Motala var redan när bildningsnämnden behandlade budgeten skeptiska till förslaget.

– Vi tycker att bibliotekarierna fyller en funktion och att det blir för mycket att hantera ännu fler skolor. Risken är att elever som behöver särskilt stöd drabbas, säger Helen Isacsson (S) och fortsätter:

– Vi tillsatte två tjänster när vi styrde därför att Skolinspektionen riktade kritik mot oss.

Ser du en risk att ni kan få kritik från Skolinspektionen om ni tar bort bibliotekarier?

– Det kan jag inte uttala mig om, säger Mark Henriksson.

Hur man skulle bemanna skolbiblioteken med en förändrad organisation är någonting som tjänstemännen nu får återkomma med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg