Nej till torvbrytning

Det blir ingen torvbrytning i Trolleflodsmossen på andra sidan länsgränsen i Örebro län.

2 december 2010 10:39

Miljödomstolen går på länsstyrelsen i Östergötlands linje och säger nej. Risken är för stor för negativ påverkan på värdefulla naturområden i Östergötland

I gränsområdet till Närke ligger Trolleflod, Bibergskärren och Kärnskogsmossen. Vildmarksområden som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 och som är skyddade som naturreservat. Här finns en stor biologisk mångfald med ett rikt fågelliv, gammal skog och vidsträckta myrmarker.

Enligt Miljödomstolen är det inte säkert att de föreslagna skyddszonerna är tillräckliga för att förhindra att Natura 2000-områdena skadas. Redan risken för en skada innebär att tillstånd inte kan meddelas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!