1981 gick Motala kommun in i bolaget Mjölby Svartådalen Energi, MSE. Anledningen var att bolaget då hade ett stort kundunderlag i området kring Fornåsa och Älvestad. I dag är kunderna färre och kommunen har i flera år funderat på om det inte är läge att sälja sina aktier. Men turerna har varit många och för några år sedan tog man ändå beslut om att gå i borgen inför en stor investering. I dag har man ett borgensåtagande på 35 miljoner kronor.

Men det är det snart slut på. Nu har kommunstyrelsen enigt bestämt att de tio procent som Motala kommun äger av MSE ska säljas. Tekniska Verken i Linköping är den tänkta köparen, bara fullmäktigeförsamlingarna i Motala, Mjölby och Linköping godkänner affären.

– Vi äger i dag tio procent, men vi har ingen påverkansmöjlighet och ingen delaktighet i bolaget. Det har varit många turer, men nu är vi framme vid en försäljning, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Aktierna som Motala kommun äger är värderade till cirka 31 miljoner kronor.

– Vi från Alliansens sida har alltid undrat varför kommunen äger en del av det här bolaget. Det här känns som en bra affär, säger oppositionsråd Caroline Unéus (M).

Borgensåtagandet på 35 miljoner kommer också att upphöra när affären går igenom.

Samtidigt som affären genomförs med Motala kommun köper Tekniska verken också aktier av Mjölby kommun vilket gör Linköpingsbolaget till majoritetsägare i MSE.