Mörkt för sommartid året runt

I natt går Sverige tillbaka till normaltid, "vintertid", och med det kommer nattmörkret tidigare om eftermiddagarna.

Många, däribland politiker, tycker att vi borde ha sommartid året om - men det är lång väg innan det blir verklighet.

29 oktober 2016 14:40

Förespråkarna för att ändra vill alltså hellre ha en timme extra ljus på kvällen än på morgonen. Men för att Sverige ska slopa vintertiden krävs en lång rad steg - och dessutom flera övertalningar.

Det här är vad som krävs:

Få med sig riksdagen

1. I år har fler riksdagsmotioner än hittills under hela det övriga 2000-talet lämnats in om att införa sommartiden som normaltid och helt slopa vintertiden - hela fem stycken. Även om förslagen kommer från både representanter från Miljöpartiet och de borgerliga partierna måste riksdagsledamöterna få med sig en majoritet av riksdagen för att ett tillkännagivande ska ges.

Bakbunden regering

2. Om det skulle komma ett tillkännagivande från riksdagen är regeringen ändå inte skyldig att följa det, även om den förväntas göra det. Om regeringen ändå vill driva frågan vidare finns det dock en rad hinder kvar. Sedan 2002 har EU en gemensam sommartid som börjar samma dag och samma tidpunkt. Det innebär att det endast är EU-kommissionen som har rätt att lägga fram ett förslag till ändring.

Övertyga EU

3. EU-kommissionen har rätt att lägga fram ett förslag. Men sedan är det Europaparlamentet och ministerrådet som lagstiftar. Båda måste vara överrens för att förslaget ska antas. I ministerrådet kräver det att 55 procent av länderna med minst 65 procent av befolkningen antar förslaget. I Europaparlamentet krävs en majoritet. Dessutom måste EU-kommissionen vilja lägga fram förslaget.

Få med sig medlemsländerna

4. Kommissionens roll är att se till hela EU och den tar inte instruktioner från ett enskilt medlemsland. Det skulle därför krävas att Sverige dels får med sig Europaparlamentet och dels övriga medlemsländer. Visst skulle Sverige kunna snacka ihop sig med de övriga medlemsländerna, men även där har sommartidsförespråkarna en lång uppförsbacke. Enligt en konsultrapport till EU-kommissionen 2014 var en majoritet av medlemsländerna för det nuvarande systemet. Dessutom är EU-kommissionen också för ett gemensamt europeiskt tidssystem.

Domstol och böter väntar

5. Vad händer då om Sverige väljer att strunta i alla dessa omständliga steg och i stället inför sommartid året runt på egen hand? Eftersom det är en gemensam lagstiftning kan Sverige inte införa egna regler utan att bryta mot EU-rätten. Så småningom skulle Sverige kunna dras inför domstol som kan utdela böter eller belägga Sverige med vite.

Ett alternativ för att slippa ställa om klockan är i stället att flytta till Island. Att slippa tidsomställningen var ett av Islands krav för sitt medlemskap i de strandade EU-förhandlingarna 2012. Det är dock ingenting för den som vill ha extra soltimmar på hösten - där är det i stället vintertid året om.

Källa: Magnus Ahlqvist, Riksdagsförvaltningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT