Finland Kreditvärderingsinstitutet Moody's gör ingen förändring i sin bedömning av Finlands kreditvärdighet.

Förra året sänkte Moody's betyget från Aaa till Aa1.

Kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Fitch har också petat ner Finland från högsta möjliga omdöme till det näst bästa: AA+. Standard & Poor's gjorde det 2014 och Fitch och Moody's i mars och juni förra året.