59 gånger om dagen i genomsnitt gör hemsjukvården i Mjölby kommun ett hembesök hos en boende som behöver vård eller rehabilitering i hemmet.

– De vanligaste insatserna är omläggningar av sår och olika former av dropp, till exempel antibiotika. Men vi gör mer avancerade saker också, till exempel blodtransfusioner, berättar Ida Blom Bengtsson, sjuksköterska och en av 30 anställda i den kommunala hemsjukvården.

Karin Hjalmar jobbar ofta som koordinator i lokalen på Kungsvägen. Det är till henne som 1177, vårdcentralen, hemtjänsten eller sjukhusen ringer och beställer insatser hemma hos människor som behöver vård.

– När vi började 2014 gjorde vi omkring 12 000 hembesök om året av undersköterska eller sjuksköterska. Nu är vi uppe i över 20 000, säger Karin Hjalmar.

Ökningen beror på att det blivit mer känt vad de kan göra. Fler patienter skickas hem från sjukvården och får hjälp hemma i stället. Insatser med arbetsterapeut eller sjukgymnast har hållit sig ganska konstant under de fem åren, med runt 1 000 respektive 400 besök årligen.

– Folk vill vårdas hemma, och vi vet att det vi gör uppskattas, säger Ida Blom Bengtsson som tycker att det är en väldigt bra arbetsgrupp.

Ingela Iversen som är tillfällig verksamhetschef för teamet menar att trivseln i personalgruppen har positiv inverkan på den vård man bedriver ute i kommuninvånarnas hem.

Till utmaningar inför framtiden hör att det blir mer och mer jobb för teamet i takt med att befolkningen blir äldre och mer vårdbehövande samt att klara rekrytering, särskilt sommartid.