– Här behövs någon som debatterar emot det här förslaget. Men jag blir orolig över att det är jag som måste gå upp och göra det. Finns det inga röster i majoriteten som kan tala emot?, sa Franco Sincic (V) i talarstolen när kommunfullmäktige i Mjölby sammanträdde på tisdagskvällen.

Sverigedemokraterna har i en motion krävt att Mjölby kommun säger upp sitt medlemskap i Fair trade, en internationell organisation som vill verka för rättvis handel och arbetsmarknadsavtal för fattiga jordbrukare av bland annat kaffe, te, kakao, choklad och bananer.

Fair trade-medlemskapet innebär att Mjölby kommun ska öka sitt inköp av rättvisemärkta varor. Men enligt Sverigedemokraternas gruppledare, Runar Öhman, är det inte bevisat att Fair trade hjälper fattiga jordbrukare. Han menar att det tvärtom finns forskning som visar att anslutning till Fair trade kan missgynna och hänvisade till rapporter från University of London och Lunds universitet.

Sverigedemokraterna är kritiska till att Fair trade Sverige ägs av Svenska kyrkan och arbetstagarorganisationen LO. Mjölbybornas skattepengar ska inte gå till att gynna dessa, anser partiet.

I debatten i fullmäktige talade Socialdemokraternas gruppledare Cecilia Burenby emot SD:s förslag. Men förslaget stöttades av Moderaterna och Liberalerna. Efter Burenbys motargumentation äntrade Mats Allard (M), Anette Olsson (M) och Monica Gideskog (M) talarstolen och uttalade sitt stöd.

– Sverige ger 46 miljoner kronor i bistånd, Mjölby behöver inte ge mer pengar, sa Mats Allard.

– Fair trade-varorna blir dyrare för kommunen, sa Anette Olsson och framhöll att vanligt kaffe kan kosta cirka 65 kronor kilot i livsmedelsbutiker medan Fair trade-kaffe kostar cirka 100 kronor per kilo.

– Pengarna kommer inte odlarna till del, hävdade Monica Gideskog.

Vid den punkten i debatten efterlyste Franko Sincic (V), som yrkade på att SD-förslaget skulle avslås, röster från majoritetspartierna. Hans inlägg fick Kristina Post (MP), Erik Westerberg (MP), och Socialdemokraterna Elin Bäckström, Kent Kärrlander och Thony Andersson att yttra sig.

– Rapporterna ni hänvisar till är från 2014. Det finns andra rapporter som visar motsatsen, hävdade Elin Bäckström (S).

– Pengarna går visst fram. Jag har besökt Fair Trade-odlare i Sydafrika och jag har sett det, sa Kent Kärrlander (S).

– Jag är tacksam för att den här motionen kom. Den visar att Moderaterna står på samma sida som Sverigedemokraterna ideologiskt. Ni säger att det här kostar mer för Mjölby kommun. Jag är beredd att ta den kostnaden för det tillhör min ideologi, sa Thony Andersson (S).

Frågan om Mjölby ska fortsätta vara medlem i Fair trade eller inte avgjordes genom votering (omröstning) och förslaget avslogs.

Kommuner kan bli diplomerade som Fair Trade City och Mjölby blev det 2015. Sedan dess har kommunens inköp av rättvisemärkta varor ökat från 18 procent till 38 procent. Enligt majoritetspartierna stämmer medlemskapet i Fair trade överens med kommunens vision om att arbeta för en hållbar utveckling. Under fullmäktigedebatten hävdade bland andra Runar Öhman (SD) och Mats Allard (M) att Mjölby kommun borde satsa på köp av ekologiska och Krav-märkta varor istället. Medan bland andra Erik Westerberg (MP) hävdade att Fair trade är det bästa sättet att bidra till solidaritet med fattiga odlare.