Veta skola har funnits sen 1908, men ser man till den förstudie som utbildningsförvaltningen har låtit göra, är skolans dagar räknade. Det handlar om Mjölby kommuns planering av skollokaler på lång sikt, det vill säga från år 2030 och framåt. Förslaget ska ses som en tänkbar utveckling av skolorganisationen baserad på vilka områden i Mantorp som kommer att växa mest.

– I nuläget ser vi att Mantorp kommer växa söder om järnvägen och inte runt Veta. Men helt säker på hur allt utvecklar sig kan man aldrig vara, säger Thomas Kinell, utbildningsstrateg på kommunen.

– Det skulle också kunna bli så att man ser att det finns ett fortsatt behov av en parallell F-6. Skulle det komma fram nya skäl för att behålla skolan så får vi väga in det.

I nuläget går ungefär 200 elever på skolan. Nyligen renoverades delar av idrottssalen och just nu ser man också över duschrummen.

– Det kan vara så att statusen på en fastighet gör att det inte finns ekonomisk bärighet att ha kvar den – det gäller inte bara Veta utan är alltid något man måste ta hänsyn till, säger utbildningschefen Christer Lordh.

– Bara för att en skola stått på en plats i hundra år så betyder inte det att den ska stå i hundra år till.

Birgitta Gunnarsson (C) och partiet, som tidigare tagit ställning för att kommunen ska behålla skolorna i Västra harg och Normlösa, reagerar inte lika starkt på planerna för Veta skola.

– Klart jag skulle vilja ha den kvar, men om tio år har också den skolan fler år på nacken och Veta och Mantorp kan vara ännu mer ihopbyggt än nu. Då är det inte så farligt om man skulle få cykla en bit till någon av de nya skolorna.