Klotterattacken skedde under natten mellan tisdag och onsdag. Transportföretaget Arriva har polisanmält att ett av Östgötapendelns tåg har klottrats ned på en cirka tio meter stor yta. Enligt uppgift i polisanmälan har klottret sprejats med färger i silver, vitt, svart och orange och utgörs av några mycket stora bokstäver.

Transportföretaget Arriva polisanmäler händelsen eftersom bolaget lider ekonomisk skada när klottret måste avlägsnas från tågvagnen.

Enligt polisen finns ingen övervakningsfilm som visar vad som hände under klotterangreppet.