– Skolan ska vara en arbetsplats som håller sådan standard att man kan gå på toaletten, säger Curt Karlsson, gruppledare för Liberalerna i Mjölby.

För andra gången har han skrivit en inlaga till kommunfullmäktige eftersom han tycker att den styrande majoriteten inte tar frågan om skolornas hygienutrymmen på tillräckligt allvar.

– Det är inte städning i första hand utan det handlar om en ofräschhet som man inte skulle tolerera på en vanlig arbetsplats, säger Curt Karlsson.

Artikelbild

Draperier eller glasbetongväggar eller något annat som ger avskildhet skulle behövas. Det tycker Ida Malm och Elsa Magnusson och eleverna på Trojenborgsskolan.

Liberalerna framhåller också att duschar och toaletter inte erbjuder avskildhet och att det finns risk för att elever känner sig obekväma med att vara iakttagna, eller till och med blir smygfotograferade.

På Trojenborgsskolan i Skänninge har otillåten fotografering skett, berättar Elsa Magnusson och Ida Malm i skolans elevråd. Skolans duschutrymmen är ganska nybyggda och fräscha men bristen på avskildhet är ett problem.

– Vi i elevrådet fick en fråga från skolans elever att ta upp det här med kommunen, säger Elsa Magnusson.

Elevrådet har skrivit till kommunens tekniska förvaltning med förfrågan om draperier eller annan avskiljare.

– När man bygger nya omklädningsrum tycker vi att man ska fråga elever hur de vill ha det. Och tänka själva om man skulle vilja stå och duscha så här tätt, säger Elsa och Ida.

I mars i år var frågan om ofräscha dusch- och toalettutrymmen uppe på högsta politiska nivå. Till kommunfullmäktige hade Liberalerna skrivit en interpellation. ”I många skolor och idrottsanläggningar är hygienmiljön mycket torftig. Duschandet sker inför öppen ridå och vid toalettbesök är insynsskydd och ljudisolering ofullständig” skrev Liberalerna och ställde en fråga till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S): Är du beredd att medverka till ett flerårigt program för investeringar, med starkt elevinflytande?

I fullmäktige fick Liberalerna stöd av bland andra Sverigedemokraterna.

Cecilia Burenby svarade att problemet är känt och att hon gärna vill ge elever inflytande när skolor renoveras eller nya byggs. Curt Karlsson, Liberalernas gruppledare, var nöjd då men har nu skrivit en ny motion.

– Egentligen sa hon ju bara att man skulle åtgärda problem inom ramen för den fastställda underhållsplanen. Det kan ju innebära att det tar väldigt lång tid innan man gör någonting, säger Curt Karlsson.

Vad är bakgrunden till att du och Liberalerna driver den här frågan? Har ni fått påtryckningar?

– Ja, och flera av oss jobbar i skolan och stöter på problemet med elever som inte duschar och inte går på toaletten. En del springer hem och går på toaletten men alla bor ju inte så nära skolan att man kan gå hem och bajsa. Och det ska ingen heller behöva göra, säger Curt Karlsson.

I sin senaste motion till kommunfullmäktige kräver Curt Karlsson ett program för akuta brister i skolors och idrottsanläggningars hygienutrymmen, före slutet av 2019.

Cecilia Burenby (S) säger att hon vill ha ett långsiktigt arbete och att det redan är på gång.

– Vi har satt ihop en politisk grupp som ska kopplas ihop med de som har hand om kommunens fastigheter. Vi behöver få en kontinuitet och inte kasta upp saker. Det blir inte verkstad av det, säger hon.

Avsikten är att också koppla elevrepresentanter till fastighetsgruppen.