– Det är nödvändigt för Mjölby, och nödvändigt för kommunsektorn, att se till att cheferna har bra förutsättningar, säger Yvonne Stolt, personalchef i Mjölby kommun.

Konsulter kopplade till ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ger stöd till Mjölby kommun i satsningen på chefsutredningen.

Redan 2017 beslutade kommunfullmäktige att en studie av kommunala chefers förutsättningar skulle göras. Studien var en del i ett långsiktigt arbete med att göra kommunens organisation mer effektiv, och bättre på att förändras och utvecklas.

I Mjölby är kommunen näst största arbetsgivare, efter Toyota Material Handling, med 2 200 anställda. Av dessa har drygt 90 personer någon sorts chefstjänst. Mjölby kommun har under en tid haft hög personalomsättning bland chefer. Kartläggningen av hur det är att jobba som chef i Mjölby kommun handlar om att ge chefer bättre organisatoriskt stöd så att de får större utrymme att leda sina medarbetare, och ge cheferna rimlig arbetsbelastning så att de upplever minskad stress och bättre möjligheter att återhämta sig under ledigheter.

– Har inte chefer bra förutsättningar så är det svårt att göra ett bra jobb med medarbetarna, säger personalchef Yvonne Stolt.

Den förstudie som gjordes av chefernas situation har visat stora skillnader i hur många medarbetare en chef har att arbetsleda. Studien har visat på skillnader mellan olika förvaltningar i kommunen, där omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har flest chefer men också flest chefer som har många medarbetare att leda. Kartläggningen visade också att 80 procent av kommunens anställda är kvinnor. Av dessa arbetar cirka tre procent som chefer, medan cirka 10 procent av männen har chefstjänster.

Kommunen investerar nu cirka 400 000 kronor i ett fortsatt projekt med en handlingsplan för att förbättra chefers förutsättningar. Målet är att behålla befintliga och lyckas rekrytera nya chefer, som kan vara goda arbetsledare för övriga anställda och tillsammans med medarbetarna utveckla kommunens olika verksamheter.

Yvonne Stolt är glad över att projektet går vidare.

– Gör vi ingenting så kommer vi att fortsätta famla om vad vi ska satsa på och risken är att vi gör fel satsningar. Underlaget hjälper oss att välja vilka insatser vi ska välja, säger hon.

Handlingsplanen för chefers förutsättningar ska vara färdig år 2021.