Om ni ser ett oidentifierat flygande föremål de kommande dagarna så är det inte ett UFO utan SGU. Sveriges Geologiska Undersökning har fått regeringens uppdrag att intensifiera arbetet med att lösa problemen med sinande dricksvattenbrunnar.

För bara en månad sedan såg det bra ut på de flesta håll i Sverige, men den torra majmånaden har gjort att nivåerna sjunker i snabb takt många små och stora magasin.

SGU har gjort mätningar sedan 60-talet och nivåerna går lite upp och ner, enligt statsgeolog Peter Dahlqvist. Men de senaste två-tre åren har nivåerna varit lägre än tidigare. Det finns misstankar om att klimatförändringar kommer att leda till att problemen blir stora även kommande år.

Artikelbild

– Vi har valt ut särskilt utsatta områden tillsammans med kommuner och länsstyrelser. Vi har redan varit på Öland och Gotland och nu är det Östergötlands tur, säger Peter Dahlqvist.

Han står ute på en stubbåker utanför Vallerstad. Strax intill håller skotten John Blyth och kanadensaren David Nauss på att rigga en 20 meter bred sexkantig ställning som ligger på marken. En helikopter från ett tyskt företag står bredvid och väntar på att få klartecken att lyfta ställningen till 30 meters höjd.

David och John jobbar på det danska företaget Skytem som tagit fram en teknik att skanna av stora markytor ner till 300 meters djup. Det är det den sexkantiga ställningen är till för.

– Vi har varit i många länder och letat vatten, till exempel i Somalia, berättar John Blyth. Utrustningen kan även användas för at leta olja och mineraler.

Artikelbild

| SGU och danska företaget Skytem letar grundvatten i länet med hjälp av en helokopterstyrd elektromagnetisk mätutrustning.

Det handlar om att skapa elektromagnetiska fält som läser av markförhållanden. Man mäter motståndet i olika markskikt, typer av berg, lera, sand och så vidare. Utifrån mätdatan kan SGU göra tredimensionella kartor hundratals meter ner i marken.

Man kan alltså inte se direkt var det finns vatten i jorden, men man får en geologisk profil som man kan använda som utgångspunkt när man ska borra efter vatten.

Artikelbild

| Klart för take off. De tyska helikopterpiloterna väntar på tecken.

– Man kan dra slutsatser om sannolikheten för att hittat vatten på olika nivåer. Vi har jämfört helikoptermätningar med mätningar som gjorts genom borrning, säger Peter Dahlqvist.

Åkern i Vallerstad kommer att vara Skytems bas i ett par veckor framåt. De kommer att flyga på linjer med 200 meters avstånd, men inte över hela länet utan bara där det är sedimentära bergarter, som kalk- och sandsten.