Det är Hallevadsgatans förlängning till Ryttarhagsleden som ska byggas för att underlätta för den tunga trafiken till Toyota Material Handling och de andra företagen på Lundby och Sörby industriområden.

En ny detaljplan har tagits fram för området. Planen överklagades av flera boende i Ryttarhagen som oroades över trafikökningen. Det har även funnits oro för fotbollsplanernas och Södragårdens framtid. Idrottsanläggningen finns dock kvar i detaljplanen, medan en grusplan omvandlas till industrimark.

– Det finns inga andra planer nu för Lundbyvallen. Det är mer att räkna som ett buffertområde för framtida utbyggnad, menar KetilKindestam som är exploateringsingenjör på kommunen.

Artikelbild

| Östgötaleden går rakt igenom det blivande industriområdet.

Två företag är på gång att bygga på mark inom området. Svensk Biogas i Linköping AB planerar att bygga en anläggning för flytande biogas i södra delen av området. Bygglov har sökts och erhållits.

– Vi köper marken närmast Toyota för att bygga en anläggning som kan leverera flytande biogas till Toyota. Det blir även en mack för tankning av flytande biogas, säger Anna Lövsén, vd på Svensk Biogas som är ett dotterbolag till Tekniska Verken.

Flytande biogas är ett bränsle som är tänkt för tunga vägtransporter och är just nu på frammarsch som en miljövänlig ersättning till fossila bränslen. Men det kommer även gå att tanka vanlig CNG metangas för gasdrivna fordon på macken.

Innebär det att ni lägger ner tankstället på Qstar i Viringe?
Artikelbild

| Motionsspåret har fått flyttas och har blivit av med belysning på en sträcka.

– Nej, det kommer att finnas kvar tills vidare, säger Anna Lövsén.

Anläggningen kostar 26 miljoner och finansieras till nästan hälften av statliga klimatbidrag. Den ska kunna börja leverera flytande biogas till Toyota sommaren 2019. Senare nästa höst hoppas Anna Lövsén att macken ska vara igång.

En 16 meter hög biogastank ska uppföras på platsen, vilket strider mot anvisningarna i den nya detaljplanen. Högsta byggnadshöjd är där angiven till 12 meter. Men kommunens byggnads- och räddningsnämnd menar att det rör sig om en mindre avvikelse.

Företaget Pasa Förvaltning AB har tecknat ett optionsavtal med kommunen om köp av 10 000–15 000 kvadratmeter mark i området.

– Vi planerar att bygga kommersiella lokaler åt en kund, men jag kan ännu inte berätta om vem det är, säger Patrik Sarin hos Pasa.

Kunden vill etablera sig i Östergötland och man fann Mjölby som en lämplig plats.

Bosse Magnusson, tidigare tränare och styrelseledamot i Mjölby Södra, är kritisk till kommunens omfattande avverkning.

– Det är tråkigt att förstöra ett fint naturområde, säger han och visar på hur träden fällts intill vindskyddet och rastplatsen strax intill fotbollsplanerna.

Både motionsspåret och Östgötaleden går över det avverkade området.

– Det finns annan mark som kommunen kunde göra industriområde av, menar han.

Enligt KetilKindestam kommer motionsspåret under en övergångsperiod att drabbas av en del störning. Kommunen diskuterar spårets framtid men det kommer enligt honom inte att läggas ner.