Samtidigt fortsätter hon att leda Joyvoice Boxholm.

– Det är bland det bästa jag gjort, säger hon om när hon bestämde sig för att bli körledare för Joyvoice.

Hon tycker inte att det kan vara mycket bättre när hon får betalt för sin allra roligaste fritidsaktivitet och slipper all administration.

Matilda Ahl bor i Mjölby, sin födelsestad för snart 23 år sedan. När hon började leda kör för ett år sedan pendlade hon till Örebro för socionomstudier.

I dag har hon fast anställning som socialsekreterare i Motala kommun.

Din yrkeskategori har det tufft. Har du ork över till att leda körer två kvällar i veckan?

– Ja, det är tvärtom. Det blir avbrott och avkoppling, lite som terapi ibland. Det går inte att tänka på annat än musiken när jag står framför en kör.

Matilda Ahl har tidigare själv sjungit i kör och fortfarande sjunger hon mycket hemma, men också på dop, bröllop och begravningar.

Hon kände sig ganska nervös inför debuten som körledare i Boxholm och i Norrköping förra våren.

– Det släppte lite sedan jag varit på en två dagar lång körledarutbildning. Hanna Rydman, grundaren av Joyvoice, är väldigt inspirerande och ledde utbildningen tillsammans med sin kompanjon Kalle Bäck. Jag fick väldigt mycket pepp.

Efter våren, när Matilda hade en termin kvar på utbildningen, släppte hon dock Norrköping för att få tidspusslet att gå ihop.

Nu, när hon är färdigexad, blir det lättare, särskilt som hon fått möjlighet att ta över en kör på samma ort som hon bor.

Bakom Joyvoice står ett företag och 250 körer fungerar i grunden på samma sätt. Blir det inte en strömlinjeformad verksamhet? Matildas erfarenhet är inte den. Hon upplever sig ha den frihet hon behöver samtidigt som hon anser sig få väldigt bra stöd.

– Jag väljer mina egna låtar till mina körer ur den låtbank som finns.