Ännu en butik lämnar gallerian

Nästa vår kommer Jysk att flytta ut ur galleria Kvarnen och till en nybyggd butikslokal. Den delas mellan Jysk och inredningskedjan Rusta, som därmed nyetablerar sig i Mjölby.

12 februari 2019 19:00

Peter Jansen, etableringschef på Rusta, menar att det marknadsmässigt finns plats för ett femte varuhus i länet och att Mjölby är en naturlig plats för det.

– Det är en försiktig tillväxt i Mjölby med invånarantal, och en positiv spiral. Vi tror att vi kan attrahera kunder, säger Peter Jansen.

Han menar att butikskedjan trivs bra ihop med Jysk och man har samma typa av marknadsföring och kunder.

För Jysks del handlar det om att få större lokaler och med bättre tillgänglighet.

– Vi håller på att uppdatera vårt butiksnät. Vi räknar med att öppna våren 2020 på en tomt mellan Lidl och E4. Det blir ljusa fina lokaler med en ny inspirationsmiljö, säger Sandra Martinsson som är kommunikatör på Jysk.

Hon menar att den främsta orsaken til att man vill flytta ut ur gallerian är att få bättre tillgänglighet för kunderna. I dag ligger Jysk-butiken i källarplanet, en halv rulltrappa ner från gatuplan.

– Det blir också bättre för våra medarbetare i den nya lokalen där allt ligger i markplan, säger Sandra Martinsson.

Rustas lokal blir 2 000 kvadratmeter medan Jysk får 1 200, båda med egen entré. De utgör var sin del av en byggnad som uppförs av företaget Donia Property Invest. Den tidigare kommunägda tomten längst in på Ramstadgatan har köpts, och bygglovsansökan har lämnats in till kommunen. Detaljplanen medger verksamhet med handel- och industriändamål.

Marken har tidigare varit på gång att bebyggas med butiker, men den gången blev det inget av med etableringen. Så sent som för något år sedan var marken aktuell som ett av alternativen till att bygga kommunalt vårdboende. Platsen ratades på grund av risk för buller från E4. Detaljplanen hade dessutom då behövt göras om.

Flytten innebär att ytterligare en lokal i den kommunägda gallerian blir ledig.

– Vi för just nu diskussioner med Östenssons för att hitta en lösning för dem att etablera sig i Gallerian, säger Dag Segrell som är vd för kommunala ägaren Fami.

Han hoppas att ett färdigt förslag att presentera för Motalaföretaget ska finnas nästa månad.

Jysk har fler än 2 700 butiker och 23 000 medarbetare i 50 länder. I Sverige finns 141 butiker. Rusta har 91 varuhus i Sverige, närmast i Motala och Linköping.

Peter Jansen räknar med att det blir 8–10 nya arbetstillfällen i Mjölby när butiken öppnar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson

Ämnen du kan följa