Överklagar beslut om jäv

Kristdemokraten Jonny Stålknapp överklagar nu sin egen nämnds beslut att inte låta honom delta i ett vindkraftsbeslut på grund av jäv.

19 januari 2016 13:18

Det var i mars förra året som miljö- och byggnämnden beslutade att vice ordföranden Jonny Stålknapp är jävig och inte ska delta i handläggning och beslut om bygglov för ett vindkraftverk i Stora Krokek i södra delen av Ödeshögs kommun.

– När jag satte mig i nämnden berättade jag öppet om mitt engagemang i vindkraftfrågan och mitt styrelseuppdrag i intresseföreningen Rättvis vind. Jag pratade med ledande politiker i tre olika partier och ingen tyckte att jag var jävig.

Han menar att det är bra om politiker är engagerade och insatta i frågor som de fattar beslut om.

Nämnden beslutade i december att bevilja bygglovsansökan för vindsnurran i Stora Krokek – utan Jonny Stålknapps deltagande. Nämndens ordförande Per-Arne Hagby (C) förklarade i Corren efter mötet att Stålknapp företrätt några av de berörda grannarna gentemot kommunen och därför är jävig.

Jonny Stålknapp själv säger sig inte ha fått någon förklaring alls, och dessutom fått beskedet att nämnden inte behöver motivera sitt beslut.

– Jag har inte företrätt eller varit ombud för Börje Karlsson. Jag har följt med honom till ett möte på miljökontoret och hjälpt honom tyda krångliga myndighetsbeslut, säger han.

Han säger att han överklagar jävbeslutet för att det är principiellt viktigt hur mycket en lokalpolitiker får vara engagerad, till exempel i föreningslivet.

– Får en politiker i fritidsnämnden vara medlem i en idrottsförening? Får en skolpolitiker ha barn i skolan eller någon i socialnämnden ha en anhörig som har hemtjänst? undrar han och vill att länsstyrelsen prövar beslutet om att han är jävig.

Hade Stålknapp inte förbjudits att delta hade troligen nämnden fattat ett annat beslut när bygglovet för vindkraftverket i Stora Krokek beviljades.

– Det vill jag inte kommentera. Men två ledamöter reserverade sig mot beslutet och det hade nog jag också gjort.

Föreningen Rättvis vind

"Föreningens syfte är att inom Ödeshögs kommun tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen. Föreningen ska aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i vårt svenska kulturarv."

Har framför allt motsatt sig vindkraftsutbyggnad i skogsbygden. Slogan: Vindkraftverk i skogen kan vi avvara. Låt Holavedens trolska skogar vara.

Har yttrat sig om såväl kommunens översiktsplaner som enskilda vindkraftsärenden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!