Möten om skolor lugnade

Det finns en stark vilja att ha kvar Mjölbys landsbygdsskolor. Det kom fram vid mötena mellan föräldrar, personal och kommun.

24 oktober 2014 08:43

Mötet i Normlösa i onsdags handlade möjligheten att utveckla skolan, medan mötet i Västra Harg på torsdagen mest var ett infomöte om fuktskadorna. Men även där har föräldrar engagerat sig för skolans framtid.

– Vi hade en bra dialog och det var kul att träffa skolpolitikerna, säger Karin Ljungars Lundqvist, förälder till barn på Normlösa skola.

Mötet hade föräldrarna själva tagit initiativ till och inbjudna politiker från utbildningsnämnden kom tämligen mangrant. 10 föräldrar kom.

– Vi har försökt visa hur viktig skolan är för Normlösa. Det är en attraktiv pendlarort precis som Mantorp. Det tar bara 20 minuter att ta sig till Linköping, säger Karin Ljungars Lundqvist.

Att öka elevunderlaget är en politisk fråga, enligt henne, dels genom att se över upptagningsområdet och om möjligt attrahera elever från andra kommuner.

Skolans profilering nämndes flera gånger. Även om det inte finns en sådan rent formellt ligger skolan naturnära med en stor skolgård och intilliggande lantbruk öppnar gärna upp för studiebesök. Det ser föräldrarna som några av skolans styrkor.

Karin Ljungars Lundqvist har uppfattat det som att det finns ett politiskt löfte om att rädda skolan. Men det vill inte utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén (S) bekräfta ­– eftersom det ännu inte har fattats några beslut. På måndag ska utbildningsnämnden ta ställning till den utredning som finns om skolorna.

Föräldrar till barn på Västra Hargs skola har inte haft något liknande möte, berättar föräldern Henrik Zetterberg. Däremot har ett antal personer från byalaget valt att ringa runt till ansvariga politiker för att betona vikten av att bevara landsbygdsskolan.

– Vi tycker att det givetvis är viktigt att alla skolor i Mjölby kommun har en bra standard. Vi vet också att landsbygdsskolor kommer alltid att vara dyrare än andra enheter i kommunen, läge, transporter, antal elever med mera, säger föräldern Fredrik Olofsson.

Byalaget vill inte se det enbart som en skol- och utbildningsfråga utan även som en landsbygdsfråga. Ett stöd till skolan kan då läggas utanför utbildningsnämndens budget.

Det är svårt att tolka statistik över det antalet barn som finns i Västra Harg, cirka 50 stycken, exempelvis när det gäller nationella prov.

– Frågar vi istället rektorer och lärare i de skolor som Västra Hargs skolbarn hamnar i om hur de fungerar, klarar de sig bra. I vissa fall har de haft en lugnande inverkan i klasser.

Skolan har kvalitéer utöver pedagogiska, och det är något en kommun som Mjölby borde vara stolt över, anser byalaget. Det är en liten enhet där elever lär sig att ta hand om varandra. Den yttre miljön är fantastisk med ett naturreservat utanför knuten. Byalaget vill se skolan som en resurs för hela Mjölby kommun, att flera elever kan få glädjen att gå där och hoppas att politikerna också kan se det så.

Nu har frågan om skolans fuktskador kommit upp samtidigt som skolutredningen. Byalaget har bett att nämnden håller isär korten och inte blandar ihop frågorna.

Till mötet på Västra Hargs skola kom omkring 30 föräldrar och skolpersonal. Fastighetschef Erik Styrenius och fastighetsförvaltare Kjell Andersson höll i informationen.

Analyserna visar på förhöjd fukt i källarvägg av betong med viss mögelpåväxt på färg i golvvinkeln.

Byggnadens baksida ska grävas upp och dräneras om och uttorkningen av betongväggen kan ta upp till tre månader.

Varken barn eller personal har angett hälsoproblem. Mötesdeltagarna var positiva till åtgärderna och gav även råd och tips om utförande.

I Västra Harg är man, precis som fastighetsavdelningen, mycket mån om sin skola, konstaterar Erik Styrenius.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!