Miljarder slarvas bort i upphandlingar

13 juni 2019 10:02

Den offentliga sektorn förlorar mellan 70 och 100 miljarder kronor per år på grund av slarv i samband med offentlig upphandling. Det visar en kartläggning som gjorts av Svenskt Näringsliv.

Lagen säger att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet – men enligt arbetsgivarorganisationen görs mängder med usla inköp med dålig kontroll, uppföljning och bristfällig konkurrens.

Fortsätter slöseriet så kommer ytterligare 62 miljarder kronor saknas i kassan 2022, visar rapporten.

Anledningen är att myndigheterna framför allt fokuserar på att tillhandahålla skola, vård och omsorg, snarare än upphandling, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv i en artikel på arbetsgivarorganisationens hemsida.

Totalt uppgår den offentliga upphandlingen till uppskattningsvis 700 miljarder kronor per år, motsvarande 17 procent av BNP.

Rättad: I en tidigare version angavs en felaktig siffra vad gäller det uppskattade bortfallets andel av BNP.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT