Mer trafik – då kan Gamla strömbron stängas av

Motala ska växa på Södra stranden och i hamnen. Men fler boende betyder mer trafik och då måste flödena ses över. Tekniska nämnden flaggar för att Gamla strömbron då kan behöva stängas för biltrafik.

18 januari 2017 19:45

Motala kommun vill att centrum ska växa. Staden ska förtätas med mycket nya bostäder. Bland annat planeras flera hundra bostäder byggas på Södra stranden i attraktiva sjönära lägen. Lika attraktivt läge hoppas majoriteten i kommunen att det ska bli med bostäder på hamnparkeringen. Men fler invånare i centrum betyder en ökning av trafiken och det är en av tekniska nämndens stora frågetecken när de fått uttala sig om planerna för Södra stranden.

– Strömbron är för liten för att klara en stor ökning av trafikflödena. Frågan är om det inte är så att man i framöver då måste stänga den för biltrafik, säger ordförande Agneta Niklasson (MP).

Nämnden uppmanar därför stadsbyggnadsenheten att låta göra en utförlig utredning av den framtida trafiken i området.

– Vi vill ju att staden ska utvecklas och att Motala ska växa, men det kommer också att innebära mer trafik. Därför har den här frågan kommit upp, säger hon.

När nämnden tittade på området vid Södra stranden reagerar man också på behovet av kollektivtrafik. De har tidigare fått synpunkter bland annat från boende på Dynudden som ifrågasätter varför det inte finns några busslinjer dit. Vid en exploatering av Södra stranden anser tekniska nämnden därför att man på allvar måste titta på möjligheterna att ordna kollektivtrafik till såväl Södra stranden som bort mot Dynudden.

En tredje fråga som kommit upp hos tekniska nämnden när det gäller Södra stranden är föroreningsläget. I marken finns skadliga ämnen och utredningar pågår om vad det är för föroreningar, var de förekommer och vilka mängder som det rör sig om.

– Därför har dagvattnet blivit den tredje stora frågan som vi tar upp. Det är ju ett förorenat område och då anser vi att man måste utreda ordentligt hur man ska ta hand om dagvattnet så att det inte blir så att det tar med sig föroreningar ut i Vättern, säger Agneta Niklasson.

Slutligen har nämnden också framför synpunkter vad gäller trädplanteringar och parkeringsplatser. När det gäller träden anser politikarna att man i planen behöver få mer fler träd eftersom dessa suger upp stora mängder vatten vilket blir viktigt när risken för översvämningar ökar i och med klimatförändringarna. Vad gäller p-platser påpekar man behovet av handikapplatser med tanke på planerna på ett kallbadhus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!