Med målet att öka antalet kvinnor i fredsprocesser träffas i dag och imorgon ett nordiskt, kvinnligt medlingsnätverk och utländska medlare från hela världen i Stockholm.

Dessutom deltar representanter från EU, FN, OSSE och civilsamhälleorganisationer i mötet.

De internationella medlarna har erfarenhet från fredsprocesser i bland annat Afghanistan, Colombia, Jemen, Somalia, Sudan, Syrien och Uganda, enligt Utrikesdepartementet. Syftet är att lära av varandra och hitta sätt att främja hållbara fredsprocesser.

Det nordiska, kvinnliga medlingsnätverket bildades i Oslo för knappt ett år sedan och har i nuläget över 40 medlemmar som är redo att bistå med sin erfarenhet, enligt Folke Bernadotteakademin.

Det finns "ett behov av ledare som banar väg och förespråkar stärkta rättigheter för kvinnor", skriver Folke Bernadotteakademin bland annat på sin hemsida och framhåller att hälften av alla fredsavtal bryter samman inom en femårsperiod och att kvinnor fortfarande är utsatta för sexuellt våld i väpnade konflikter.