Markägare bröt mot allemansrätten

En markägare har olovligt utestängt allmänheten från sin mark nära en sjö genom att sätta upp skyltar om "privat mark" vid en väg. Nu kräver Länsstyrelsen Östergötland att vägskyltarna tas bort.

21 augusti 2017 13:00

Ärendet hamnade hos Länsstyrelsen efter att markägaren överklagade Kinda kommuns beslut att skyltarna satts upp olovligt. Enligt markägaren har kommunen tagit ifrån dennes äganderätt genom att ge allmänheten fritt tillträde och anser det vara egenmäktigt förfarande.

– Äganderätten har ingen betydelse i det här fallet, säger Karin Fridell, länsjurist på Länsstyrelsen Östergötland. Det är inte en allmän väg men allmänheten har nyttjanderätt enligt allemansrätten.

Enligt Naturvårdsverket kan inte en ägare förbjuda någon att gå, cykla eller rida på en enskild väg, så länge den inte skadas. Däremot får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas eftersom det kan medföra stort slitage.

– Man får heller inte gå över sådant som kan utgöra tomtmark, säger Karin Fridell.

I regelverket pratar man om "hemfridszonen" på tomter kring bostadshus. Det är endast utanför denna som allmänheten har rätt att vistas i. I det aktuella fallet står skyltarna utanför hemfridszonen, enligt Länsstyrelsen. Närheten till sjön anses dessutom ha stor betydelse för friluftslivet och enligt lag får allmänheten inte avvisas från sådana områden. Området är också beläget inom sjöns strandskyddsområde vilket regleras i Miljöbalken.

Vi har försökt nå markägaren för en kommentar som nu överklagat ärendet till Förvaltningsrätten.

Beslutet innebär att allmänheten med stöd av allemansrätten har rätt vandra på den aktuella vägen till den närliggande sjön (som inte är på bilden).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser

Ämnen du kan följa