Många statsanställda räds medier

26 september 2016 15:56

En tredjedel av statstjänstemännen anser att det blivit lägre i tak på deras arbetsplatser de senaste tre åren. Det handlar bland annat om chefer som anses alltför kontrollerande, men också om rädsla för att framföra kritiska synpunkter till utomstående, till exempel medier.

"Att öppenheten minskar är inte bra för våra medlemmar eller för arbetsplatsen. Men det är inte heller bra för samhället eftersom tysta verksamheter inte utvecklas", säger Britta Lejon, ordförande för ST-facket, i ett pressmeddelande.

Statligt anställda har så kallat meddelarskydd, vilket innebär att den som lämnar information till massmedier har grundlagsskyddad rätt att vara anonym. Ändå säger hälften av ST-medlemmarna i en enkät att de inte vet om de får - eller upplever att de inte kan - slå larm om oegentligheter.

Över 2 500 av ST:s medlemmar har svarat på enkäten, en arbetsmiljöundersökning kallad "Temperaturmätare 2016".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT