Många kriminella slipper undan Kronofogden

Hittills i år har Kronofogden krävt in nära sex miljoner kronor från skuldsatta brottslingar. Men dagens regelverk gör att många yrkeskriminella slipper undan.

Vi skulle kunna få in minst det dubbla om lagen ändras, säger Magnus Arvidson, enhetschef på Kronofogden.

24 november 2017 10:38

Fram till mitten av november hade Kronofogdens riksjour fått in drygt en miljon kronor mer från skuldsatta personer i den kriminella världen än vid samma period föregående år.

Myndigheten ser dock att summan skulle kunna vara mycket större.

Om en tidigare dömd person stoppas i en rutinkontroll finns i dag ingen möjlighet för polisen att beslagta dennes egendom, även om personen i fråga har stora skulder och kör en lyxbil, bär dyra smycken eller har stora belopp på fickan.

Det behövs först en konkret brottsmisstanke.

Tidigare i höstas lämnade Kronofogden ett förslag om en lagändring till justitiedepartementet. Förslaget innebär att exempelvis polisen får större möjlighet att beslagta egendom.

Både Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har lämnat remissvar med stöd för oss till ökade möjligheter för distansutmätning, säger Magnus Arvidson.

Ekonomisk brottslighet

Kronofogden vill alltså kunna beslagta föremål även när en direkt brottsmisstanke saknas. Det ska exempelvis räcka med att personen redan är känd hos polisen och att det finns skulder. Personer i den kriminella miljön har ofta det. Till exempel är det vanligt är att de är skyldiga brottsoffer skadestånd.

Magnus Arvidson anser att inte bara fängelsestraff fungerar utan att det även är kraftfullt att kunna beslagta egendom som bilar, klockor, smycken och kontanter.

Avböjer kommentar

Vi ser att angripa brottsvinster är ett väldigt effektivt medel för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, säger Magnus Arvidson.

TT har sökt justitieminister Morgan Johansson (S), som avböjer att kommentera lagförslaget.

Fakta: Kronofogdens riksjour – intäkter

Så här stora summor har Kronofogdens riksjour krävt in från kriminella sedan 2014.

Siffrorna för 2017 är fram till mitten av november.

2014 4 107 819

2015 5 009 053

2016 4 967 815

2017 5 976 149

Källa: Kronofogden


Fakta: Samarbete kring organiserad brottslighet

En myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet startades av regeringen 2009.

Då öppnades Kronofogdens riksjour som alltid är tillgänglig.

Riksjouren hjälper till att säkra tillgångar hos personer med koppling till organiserad brottslighet.

Förutom pengar till skadestånd får Kronofogden ofta in obetalda skatter och skulder till Brottsoffermyndigheten.

Andra myndigheter i samarbetet: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Källa: Kronofogden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!