M driver på för tillträdesförbud på bibliotek

Regeringen vill införa ett så kallat tillträdesförbud i butiker för personer som begått stölder eller andra brott. Moderaterna anser att det inte räcker utan vill att även bibliotek och simhallar ska omfattas av förbudet.

Om regeringen inte lägger ett sådant förslag, så gör vi det åt dem, säger Moderatledaren Ulf Kristersson till TT.

26 februari 2020 12:01

Frågan om tillträdesförbud har utretts tidigare. Egendomsutredningen kom för flera år sedan fram till att det inte bör införas. En utredning på justitiedepartementet kom förra året fram till samma slutsats. Det skulle inskränka den grundlagsstadgade rörelsefriheten, enligt utredaren.

Trots det tog utredaren fram ett lagförslag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek. Strax före jul meddelade justitieminister Morgan Johansson (S) att regeringen tänker presentera ett förslag om tillträdesförbud till butiker under våren. Det omfattar dock inte badanläggningar och bibliotek utan bara butiker.

Kartlägga problemen

I stället har Morgan Johansson gett Brå i uppdrag att kartlägga behovet av ett sådant förbud för bibliotek och simhallar. Kartläggningen ska vara klar i september.

Moderaterna låter sig inte nöjas med detta.

Det är jättebra att det äntligen kommer ett förslag om tillträdesförbud till butiker. Men det är uppenbart att det inte finns skäl att dra gränsen där, säger Ulf Kristersson.

Enligt Kristersson behöver man inte kartlägga eventuella problem på bibliotek och simhallar. Det är uppenbart redan att de problemen finns, anser han.

En bedömningsfråga

Att utredaren kom fram till att ett tillträdesförbud skulle inskränka den grundlagsfasta rörelsefriheten är inte skäl nog, enligt Kristersson.

Det är en bedömningsfråga, ytterst får lagrådet titta på det, säger han.

Kristdemokraterna sade redan före jul att de vill att riksdagen lägger ett eget lagförslag som även omfattar bibliotek och simhallar. Enligt Kristersson finns det goda förutsättningar för att komma överens i justitieutskottet om detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!