Ekonomi Lundin Petroleum har gjort två oljefyndigheter på den östra kanten av det så kallade Edvard Griegfältet i området PL338 på Utsirahøyden i Nordsjön, skriver olje- och gaskoncernen i ett pressmeddelande.

Fyndigheterna har gjorts på prospekteringsborrningarna 16/1-31 S (Jorvik) och 16/1-31 A (Tellus East) och de sammanlagda bruttoresurserna beräknas till 4–37 miljoner fat oljeekvivalenter.

"Båda fyndigheterna kan byggas ut med borrningar från Edvard Griegplattformen", skriver Lundin Petroleum.