Löfven säger ja till EU-åklagare

Det var nej, nej, nej i många år. Men nu har regeringen ändrat sig om EU:s åklagarsamarbete Eppo.

Ett förslag ska nu läggas till riksdagen om svenskt deltagande, berättar statsministern i Bryssel.

3 april 2019 19:40

Beskedet från Stefan Löfven lämnades i hans tal till EU-parlamentet i Bryssel på onsdagen. Efteråt motiverar han sig med ett "ökat behov".

Vi ser ett fördjupat behov av samarbete när det gäller arbete mot korruption och förskingring, inte minst förskingring av EU:s gemensamma medel, säger statsministern på en svensk pressträff.

"Balansgång"

I flera år har svenska ministrar annars varit klart skeptiska till Eppo, vilket också lett till att samarbetet nu genomförs som ett så kallat utökat samarbete på EU-nivå, snarare än något som alla är med i.

Det är hela tiden en balansgång: hur mycket klarar vi själva och när har vi behovet av en europeisk myndighet? Vi har varit tveksamma om nyttan av den här formen av samarbete, men givet den utveckling vi ser och de möjligheter som finns att påverka hur det här ska utformas så menar jag att vi ska se över möjligheterna att lägga ett sådant förslag, säger Löfven.

Eppo ska inledningsvis börja relativt blygsamt med en europeisk chefsåklagare på plats i Luxemburg från nästa år och med delegerade åklagare i varje deltagande land.

Förskingring

Myndigheten ska hantera såväl bedrägerier med EU-medel (för minst 10 000 euro) som stora internationella momsbrott (över tio miljoner euro). På längre sikt finns dock större planer att även börja ta hand om gränsöverskridande terrorbrott.

Löfven betonar vikten av hur svenska åklagarmyndigheter ser på nyttan av samarbetet.

Där har det varit lite olika uppfattningar huruvida en europeisk åklagarmyndighet skulle bidra och förbättra. Det är mervärdet som är det viktiga, säger Löfven i Bryssel.
Fakta: Eppo

Den gemensamma EU-åklagaren Eppo (European Public Prosecutor's Office) ska under särskilda omständigheter ha rätt att utreda och åtala EU-bedrägerier och andra brott som "drabbar EU:s finansiella intressen".

EU-kommissionen hoppades inledningsvis få med alla länder i samarbetet, men sedan det inte gått har 22 länder valt att inleda ett så kallat fördjupat samarbete kring Eppo. Utanför står tills vidare Sverige, Danmark, Storbritannien, Ungern, Polen och Irland.

För tillfället pågår arbetet med att tillsätta Eppos första chefsåklagare, med rumänska Laura Codruta Kövesi och franske Jean-François Bohnert som huvudkandidater.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!