Löfven: Gängen ska knäckas

I fjol dödades 110 människor i Sverige, enligt en preliminär sammanställning från polisen. Statsminister Stefan Löfven (S) vill höja straffen och slå ned på gängbrottsligheten.

De ska inte tro att de kan ta över stadsdelar och områden, säger Löfven till TT.

6 februari 2017 18:34

Under 2016 föll 110 personer offer för dödligt våld, året dessförinnan var siffran 115. Siffran är hög och kan jämföras med ett snitt på drygt 80 fall per år under de fem föregående åren.

Om det ligger kvar på den här höga nivån ytterligare något år så kan man tala om ett trendbrott, säger Mikael Rying, kriminolog vid polisens nationella operativa avdelning (Noa).

Enligt Rying är en specifik typ av händelser orsaken till att det dödliga våldet ökar.

Det är skjutningarna. Tog vi bort de här 30 skjutningarna, ja då skulle vi hamna på 80 fall av dödligt våld igen, säger han.

"Måste agera"

Såväl gärningsmän som offer är ofta unga, kriminellt belastade män, men även oskyldiga drabbas. Under 2016 skedde flera uppmärksammade mord som polisen kopplar till ett växande problem med gängrelaterad brottslighet.

Det nya året hann inte bli två veckor gammalt innan Sverige skakades av nyheten om att den 16-årige Ahmed Obaid skjutits till döds vid en busshållplats i Malmö.

Det skjuts i dessa sammanhang på allmän plats och genom åren är det ett antal oskyldiga som har drabbas. Det innebär att det är ett viktigt problem för samhället att ta tag i. Man kan fråga sig om det här bara är en polisiär fråga, jag tycker att hela samhället måsta agera, säger Rying.

Statsminister Stefan Löfven (S) säger med anledning av polisens sammanställning att han vill vara "stenhård" mot dem som står bakom skjutningarna. Det innebär bland annat att höja straffen på vissa brott och strama åt gängens ekonomiska resurser.

Gängbrottslighet ska knäckas, det begränsar människors frihet och de ska inte tro att de kan ta över stadsdelar och områden, säger han till TT

Ökad otrygghet

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför sedan 2006 en årlig trygghetsundersökning. Den senaste rapporten visar att 19 procent av Sveriges befolkning känner sig otrygga när de går ut i sitt eget bostadsområde efter mörkrets inbrott. Under åren 2009-2015 har siffran legat på mellan 15 och 16 procent.

Storstadslänen Stockholm och Skåne är de län där flest människor är utsatta för brott, enligt siffror från Brå. För året 2015 anger 13,3 procent av befolkningen i riket att de blivit utsatta för något av de brott som sammanfattas i kategorin brott mot enskild person. Det handlar om misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier.

För Skåne är siffran 15,7 procent och för Stockholm 14,9.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!