Villaägare bytte takpannor – hotades av straff

En villaägare i Barhäll i Linköping bytte från röda takpannor till svarta. Det höll på att kosta honom en straffavgift.

10 november 2015 15:03

Normalt får en villaägare byta färg på fasaden eller taket utan att söka bygglov, men bara om det inte ”väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär”.

Den meningen går naturligtvis att tolka på flera sätt och Barhäll är ett område som har ett kulturhistoriskt värde.

När bygg- och miljönämnden i somras fick en påringning om takbytet så började de utreda frågan – här kunde det vara fråga om en otillåten åtgärd.

För att verkligen gardera sig kontaktades fastighetsägaren och han uppmanades att skicka in en ansökan om bygglov i efterhand. Att söka bygglov i efterhand ger normalt en straffavgift.

Fastighetsägaren gjorde en ansökan, men han skickade också med ett brev där han förklarade att han ringt till bygglovskontoret för att fråga om det krävdes tillstånd.

Eftersom handläggaren aldrig hörde av sig med synpunkter antog han att det var okej att byta färg. Dessutom hade han valt de svarta pannorna eftersom de – i fråga om färg – skiljde sig minst från de gamla som möjligen varit röda en gång i tiden.

Under bygg- och miljönämndens utredning har de rådfrågat Östergötlands museum. Deras inställning var att på just dessa likadana hus i Barhäll borde man bevara den ursprungliga karaktären genom att välja rött lertegel.

Bygg- och miljönämnden väljer dock att bortse från detta. Nämnden fördjupar sig inte heller i om pannorna är av tegel eller betong, istället beslutade de under torsdagens sammanträde att skriva av anmälan. De avskrev också fastighetsägarens ansökan om bygglov i efterhand.

Det behövdes helt enkelt inget bygglov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!