"Vi jobbar inte för att vilseleda någon"

Ju äldre huset är desto färre saker är att betrakta som dolda fel, det säger Mats Samuelsson, vd på Anticimex. Han tycker att det tydligt framgår vilken typ av fel det är som undantas i Dolda fel- försäkringen.

25 juni 2014 13:58

Han kommen­terar inte enskilda ärenden och kan därför inte svara på varför Anticimex besiktningsman bara hittade en avvikelse i tillbyggnaden hos Peder Svensson.

Men Mats Samuelsson poängterar att det är viktigt att en så noggrann besiktning som möjligt görs av säljare såväl som köpare­. Generellt ska felet inte gå att se vid en besiktning och några­ förstörande ingrepp i väggar och golv får inte göras.

Vad avgör om det handlar om ett dolt fel?

– Rättspraxis är ofta kopplad till hur gammalt huset­ är. Om du köper ett hus som är 70-80 år gammalt kan du förvänta dig vissa fel.

Men varför ska man då, om man väljer att sälja ett gammalt hus, köpa en dolda fel-försäkring om man kan förvänta sig fel?

– Nja, du har en poäng i det. Ju äldre huset blir ­desto mindre saker är att förvänta som dolda fel, men det finns fortfarande saker­ som kan vara dolda.

Konsumentverket hävdar att försäkringen är vilseledande då den inne­håller många undantag.

– Vi jobbar inte för att vilse­leda någon utan ska vara så kundbemötande som möjligt. Jag tycker att det är tydligt vad som undantas i försäkringen. Nu har vi fått synpunkter på före – och ­efterköpsinformation från Konsumentverket och där har vi ändrat på vissa delar.

Vad kan man göra om man inte är nöjd med ett beslut?

– Det finns flera sätt att gå vidare, ett är att göra en överklagan så en besiktningsnämnd kan ta upp ärendet. Man kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), säger Mats Samuelsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita Furbring