Välutbildad yrkeskår kräver legitimation

Vi vill ha legitimation nu! Det var budskapet som ett tiotal kuratorer framförde till media när de kallat till möte på vårdcentralen i Ljungsbro på tisdagsmorgonen.

15 maj 2015 13:08

Maria Berg och Anna Höglind jobbar som kuratorer på vårdcentralen i Ekholmen. De har en gedigen akademisk utbildning och bär titeln kurator men saknar legitimation av den enkla anledningen att det inte finns någon.

– Det är den enda akademiskt utbildade personalgruppen inom hälso- och sjukvården som inte har legitimation, säger Anna Höglind som liksom Maria Berg har en drygt fyraårig utbildning som beteendevetare med olika påbyggnader högskoleutbildning.

– Det har att göra med patientsäkerhet också. De har rätt att veta att vi har adekvat utbildning för den behandling vi utför, säger Anna Höglind.

De båda kuratorerna har ansvar för behandlingen av ungefär 50 patienter var, med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, som stress, depression eller ångest. På deras vårdcentral står mellan 30 och 40 patienter i kö för att få behandling.

– Vi behövs och vi är stolta över vårt jobb. Det är inte mer än rätt att vi får legitimation, säger Anna Höglind.

Den förra regeringen gav socialstyrelsen i uppdrag att utreda frågan för två år sedan. Slutsatsen efter ett års utredning blev i korta ordalag: Det finns behov av att införa legitimation för kuratorer, utifrån patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och nivå samt internationella förhållanden.

Kuratorerernas möte på Ljungsbro vårdcentral var ett led i en kampanj som Akademikerförbundet SSR driver. Förbundet riktar sin uppmaning till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (s) och menar att frågan brådskar. Efter årsskiftet ändras nämligen reglerna så att frågan om legitimering av yrkesgrupper inom sjukvården blir en fråga som avgörs på EU-nivå.

Gabriel Wikströms pressekreterare berättar att frågan just nu utreds av utbildningsdepartementet, inte socialdepartementet, varför Gabriel Wikström inte kan bemöta kuratorernas krav.

– Regeringen är inte negativ till att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården, men hur måste utredas nogrannare, säger statssekreterare Anders Lönn på utbildningsdepartementet.

Han säger också att det är en missuppfattning att det kommer att bli svårare att införa en legitimation efter årsskiftet. EU:s medlemsstater har i dag och även fortsättningsvis rätt att själva bestämma vilka yrken de ska reglera, meddelar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!