Redan tidigare är det klart att House of Mother, ritat av Björn Förstberg,nominerats till Villapriset.

Nu har Sveriges Arkitekter uppmärksammat Vallastaden även när det gäller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att planera den nya stadsdelen. Vallastaden är en av fem nominerade till Planpriset.

Planeringsarbetet med Vallastaden inleddes under sommaren 2011. Muharrem Demirok (C), dåvarande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, var en av dem som var med från starten.

– Det har varit en tuff resa och många gamla sanningar har behövt ifrågasättas längs med vägen. Men vårt ihärdiga arbete har gett resultat, säger Demirok i ett pressmeddelande.

Så här lyder planprisjuryns motivering:

”Vallastaden byggs vid Linköpings universitetscampus för att på sikt koppla det till centrum. 6 000 boende ska bidra till stadens mål att vara koldioxidneutral 2025. Visionen är en blandad och levande stadsdel med en omsorgsfullt gestaltad livsmiljö som uppmuntrar till möten och gör det lätt att leva miljösmart.

Stadsbyggnadsstrategin att låta en mångfald av aktörer bygga med blandade boendeformer i täta kvarter med små tomter togs fram med arkitekttävling. Kommunen investerar i VA, energi, parker och gator som prioriterar cykel. Det har höjt området från C- till A-läge och satt igång bygget av etapp ett med 400 lägenheter till en mässa hösten 2017.

Kommunens och byggherrarnas ömsesidiga åtaganden förhandlas i markanvisningar till delvis fasta priser. De sammanfattas i detaljplanens kvalitetsprogram och en checklista som följs upp i bygglovsskedet före marköverlåtelsen.”

Priset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 29 november.