Tornet blir Linköpings högsta bostadshus

Med 19 våningar och 64 meter rätt upp i luften blir Tornet på Tornby Linköpings högsta bostadshus.

7 maj 2007 00:00

Mätt från marken är det bara domkyrkan, med sina himmelska 109 meter, som når högre.

Men för att bli tvåa på Linköpings höga-hus-topp måste Stångåstadens torn sträcka på sig ytterligare några centimeter. Annars passerar inte taknocken toppen på värmeverkets tre skorstenar, som också mätts upp till 64 meter.

Företagshotell

- Vi har 150 företagslägenheter spridda över hela stan. Nu flyttar vi in 75 av dessa i höghuset som alltså blir ett företagshotell med reception, catering, hämtning vid flyget och annan service.

Så presenteras innehållet av Göran Ericson som är Stångåstadens vd och han konstaterar:

- Resten av utrymmet behåller vi för egen del när vi flyttar hit vår centrala kontorsadministration om två år.

Då lämnar ni alltså huset vid Stora torget. Vad händer med det huset?

- Vet inte. Jag äger inte den frågan men jag har föreslagit ett Näringslivets hus, säger Göran Ericson.

Tre delägare

Efter flera års planering tas första spadtaget för Tornet i nedre kanten av Tornby, på det gamla slakthusområdet ett stenkast från Steningeviadukten.

Utvecklingen av slakthusområdet drevs under flera år av Byggutveckling Svenska AB, som ägdes till 25 procent vardera av Sundbaum Fastighetsförvaltning och kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden samt till 50 procent av Peab.

Behålla Tornet

Höghuset är områdets andra etapp som Stångåstaden köpte loss för 56 miljoner kronor i februari. En månad senare sålde bolaget den första etappens färdiga hus till danska fastighetskoncernen Nordicom för 65 miljoner kronor.

Hur länge stannar etapp två med Tornet kvar i Stångåstadens ägo?

- Detta är ett långsiktigt projekt, säger Göran Ericson.

Gammal dröm

1996 köpte byggmästaren och visionären Gunnar Sundbaum det då 85 år gamla områdets 32 000 kvadratmeter. I slutet på 1990-talet presenterade han sin dröm om det höga tornet på Farmeks gamla slakthusområde.

- Utan Gunnar hade detta projekt inte blivit verklighet, konstaterar Göran Ericson.

Sedan dess har projektet granskats och varningar utfärdats för bland annat störande vattenånga och rökgaser från Tekniska Verkens värmeverk 550 meter bort.

Klarar en JAS

Luftfartsverket och Saab har också uttryckt sin oro över risken för flygolyckor om huset byggs för högt. Till slut enades man om att de 64 metrarna klarar kravet på hinderfrihet.

- Jag hade velat bygga högre men där fick vi sätta stopp, konstaterar Gunnar Sundbaum.

FOTNOT. Tornet har ritats av arkitekterna Erskine och Tovatt i samarbete med White arkitektbyrå och byggs av Peab på uppdrag av Stångåstaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!