Våren 2017 togs första steget mot att testa hur nära Malmens helikopterflottilj det går att bygga bostäder. Några parkeringar i Ryd som ligger innanför Malmens influensområde för buller valdes ut och för dessa inleddes arbetet med en detaljplan.

Ansvarigt kommunalråd Elias Aguirre (S) är mycket väl medveten om att Försvarsmakten hävdar att deras verksamhet hotas om det tillkommer nya bostäder inom det område där deras flygbuller breder ut sig.

Försvarsmakten är ett så kallat riksintresse – det betyder att deras ord väger tyngre än kommunens.

Artikelbild

| De öppna, generösa ytorna i Ryd är hotade av byggplaner, menar skribenten. Bland annat planeras studentbostäder där det i dag är parkering längs Rydsvägen.

Trots detta har planeringen fortgått och nu är den så pass färdig att den ska ut på samråd.

Det innebär att de som berörs av planen får lämna synpunkter – Försvarsmakten är en av dessa. Enligt deras bullerkartor går en linje genom Ryd, strax väster om centrum som visar bullerutbredningen.

Elias Aguirre vill en gång för alla få prövat om det verkligen måste innebära att det inte går att bygga nya bostäder.

– Vi tycker att vi har på fötterna. Det bullrar inte mer där än i centrala Linköping, säger Elias Aguirre.

Nu väntar han med spänning på Försvarsmaktens reaktion.

Bakgrunden till konflikten är att det finns olika regler kring buller beroende på om det är en civil eller militär flygplats. Därför går det numera att bygga bostäder relativt nära Saabs flygplats, men inte nära Malmen.

I den plan som är på väg att tas fram är det kommunägda Studentbostäder i Linköping AB som ska bygga cirka 260 bostäder i fem eller sex våningar. Dessa byggs då på parkeringsplatserna utmed Rydsvägen i närheten av korsningen med Glyttingevägen. Fastigheterna som berörs heter Ostkupan 1, 2 och 14.

Om Försvarsmakten säger nej till nya bostäder väntar en rättslig prövning.

Läs mer: Linköping utmanar Försvarsmakten