Bakgrunden är bland annat terrordåden i Oslo och Utøya 2011. Beredskapens årskostnad beräknas till 50 miljoner kronor när den är fullt utbyggd enligt dagens planer, i januari 2016. Den ska genomföras med befintlig personal materiel, men pengar skjuts till för beredskapsersättningar. Under 2015 utvecklas beredskapen till att omfatta dygnet runt-verksamhet med två helikoptrar samt även helger.

– Försvarsmakten ska på begäran kunna bistå polisen med flyg från Helikopterflottiljen. Det handlar enbart om transport av polis, militärens flyg ska utgöra buss i luften. Inget annat. Jag har väldigt svårt att se att helikoptrarna kan vara beväpnade under en insats, säger Roy Johansson, örlogskapten och handläggare vid Försvarets högkvarter i Stockholm.

Nationella bombskyddet

Artikelbild

| Black Hawk har tillverkats i över 3 000 exemplar och går i Sverige under beteckningen helikopter 16.

Beslutet om samarbete mellan militär och polis är inte okontroversiellt, eftersom dessa två under lång tid inte har samverkat. Den berömda tragedin i Ådalen 1931 – då svensk militär öppnade eld mot demonstranter – klingar ännu i korridorerna. Men nu ser man stora samordningsvinster.

– Polisen har inte de här resurserna. Och sett till den totala samhällskostnaden så finns det skäl att samordna verksamheterna, säger Roy Johansson.

Det var i september förra året som regeringen gav Försvarsmakten i uppdrag att ställa upp med en medeltung helkopterkapacitet för transporter åt polisen. Försvaret har nu tillsammans med polisen utrett hur detta ska genomföras. I en delredovisning av beslutet preciserar man att övning med transporter av Nationella insatsstyrkan och Nationella bombskyddet har utförts. Det har också gjorts larmövningar i fullskala samt olika tester inför ett skarpt genomförande i augusti 2014. Försvarsmaktens juridiska företrädare har spelat upp olika scenarior för att belysa sitt agerande beroende på situation och brottsrubricering.

Flera brister

– Jag kan inte gå in på vilken typ av brottslighet det handlar om. Men bakgrunden till beslutet är bland annat terrorhändelsen i Oslo och Utøya.

Tre möten har fram till 1 juli 2014 genomförts på central ledningsnivå mellan Rikskriminalpolisen och Försvarsmakten. I delredovisningen noterar utredarna tre brister/osäkerheter i själva utförandet:

1. Helikopter 16 har i dagsläget begränsningar för flygning över hav. 2. Det finns ännu inget väl utbyggt gemensamt kommunikationssystem för både militär och polis. 3. Det krävs ett nytt miljökoncessionsbeslut för flygning nattetid efter kl 17 från Malmen.

Fler flygningar

– När det gäller miljökoncession så förbereder vi en ansökan till länsstyrelsen under sommaren, säger Peder Söderström, chef för Helikopterflottiljen.

Kommer den att innefatta enbart den här verksamheten eller begär ni tillstånd för fler flygningar efter kl 17?

– Vi kommer att begära tillstånd för fler flygningar som inte har med beredskapen att göra. Men det handlar om enstaka flygningar för att vi ska få bättre möjligheter att ta emot flyg på exempelvis helger, säger Söderström.

Hur påverkar det här er verksamhet?

– Det är positivt och visar att helikoptrar är en efterfrågad resurs. Vi kommer att få prioritera bort viss verksamhet. Vad vet vi inte ännu. Samtidigt har vi fått relativt lång beredskapstid för att klara annan aktivitet, säger Peder Söderström.