– Jag vill ha återkoppling från rektorerna om saknade barn efter skolstart, säger Christel Horsak, skolchef med ansvar för grundskolan.

När terminen startade i augusti 2017 visade det sig, bland annat efter frågor från redaktionen, att 17 elever saknades i Linköpings grundskolor. Skolförvaltningen gjorde orosanmälan till socialförvaltningen. Ulla Salmela Trosell, chef för socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sa att socialen såg mycket allvarligt på läget.

Bortföranden och tvångsgiften, eller andra övergrepp mot barn i så kallade hederskulturer, sker inte enbart under somrar. Men sommarlovet kan erbjuda tillfälle för den som vill utnyttja barn eftersom lång tid går utan att de saknas i skolan.

Artikelbild

| I skolan vistas barn dagligen och det är skolpersonalen som ser dem, känner dem och måste ha fantasi och kunskap nog för att förstå att det kan finnas risk för hedersförtryck, menar Shoreh Valikhany.

Läs mer: Kompisar kan stoppa tvångsgiften

Före sommarlovet 2017 omhändertog socialförvaltningen i Linköping en 16-årig flicka som myndigheten fått kännedom var förlovad med en man i familjens hemland. Äktenskap skulle ha skett redan 2016 men flickan vägrade. Inför sommaren 2017 omhändertogs hon för att skyddas mot tvångsäktenskap.

I år vill utbildningsförvaltningen ha bättre koll på elever som riskerar att utsättas för hedersrelaterade övergrepp. Rektorer har fått en föreläsning av skolsköterskan Shohreh Valikhany, sedan många år engagerad och erfaren i fråga om hedersrelaterat förtryck, för att bättre se varningstecken på att barn lever i hederskontext.

Inför årets sommarlov har Linköpings skolchef, Christel Horsak, också skriftligen uppmanat skolområdeschefer att alla rektorer i kommunen ska rapportera saknade elever till skolförvaltningen senast 24 augusti.

Artikelbild

– Vi har lyft frågan med våra chefer om att man ska vara vaksam och fundera på vad man kan göra om man ser tecken. När vi från förvaltningen går ut med uppmaningen redan nu, så blir frågan viktig för våra rektorer och de blir extra vaksamma, säger Christel Horsak.

Shohreh Valikhany är skolsköterska i Linköpings kommun men arbetar också på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötland mot hedersrelaterat förtryck, på regional och nationell nivå. Då hon föreläste för rektorerna i Linköping underströk hon att ingen skola kan känna sig säker på att ingen elev hos dem är utsatt för hedersrelaterat förtryck.

– De här barnen finns hos oss, de går i våra skolor. Vi måste hjälpa dem. Och främst, vi måste förebygga att barn försvinner. När ett barn väl försvinner är det mycket svårare att hjälpa, säger Shohreh Valikhany.

Läs mer: Kompisar kan stoppa tvångsgiften