I en motion föreslår de att kommunen ska avveckla sitt engagemang i Fairtrade. Skälen, enligt partiet, är att det är olämpligt att skattepengar går till en verksamhet som kan misstänkas gynna ett politiskt parti, nämligen Socialdemokraterna. Skälet till detta är att Svenska Fairtrade till 50 procent ägs av LO (den andra halvan ägs av Svenska kyrkan). Dessutom hävdar SD att det finns forskning som visar att Fairtrade inte är något bra sätt att lyfta människor ur fattigdom.

Motionen kommer att avslås av kommunstyrelsen, bland annat med motiveringen att det sammantaget finns många studier som visar att Fairtrade har stor effekt på fattigdomsbekämpningen. Man skriver; "Linköpings kommuns beslut att arbeta med en Fairtrade city-diplomering bottnar i en syn om att kommunen har ansvar för att se till att skattepengar inte är med och bidrar till att mänskliga rättigheter kränks i produktionen av de varor som konsumeras inom kommunen."

Att svenska Fairtrade skulle kunna gynna LO och i förlängningen Socialdemokraterna ser kommunledningen som osannolikt. LO har aldrig tagit ut någon vinst och Svenska Fairtrade bolag har heller inte fått något bidrag de senaste fem åren.

Artikelbild

| Bananer är en av många produkter som sälljs med Fairtrademärkning

Globalt sett är Fairtrade en organisation som ägs till hälften av odlarna. Den andra hälften ägs gemensamt av 23 nationella Fairtrade-organisationer och Sverige är en av dessa. Sveriges totala ägarandel av den internationella organisationen uppgår, enligt Fairtrade, till två procent.