Samtliga oppostionspartier utgår från den budget som de styrande lägger fram. I år kommer grundarbetet från i somras när S, MP och L styrde.

Nu är Alliansen på väg att ta över och de har gjort vissa förändringar i hur anslagen till nämnderna fördelas.

Inget av de andra partierna gör dock så stora ändringar som Sverigedemokraterna.

De vill bland annat satsa 110 miljoner kronor extra på skolan – bland annat för att höja skolpengen och för att kunna hyra in väktare till skolorna. Dessa pengar läggs i barn- och ungdomsnämnden, det är den nämnd som får mest av Linköpingsbornas skattepengar. Sverigedemokraternas ökning sker från en nivå om cirka 3,2 miljarder kronor.

Partiet vill också satsa extra på äldreomsorgen, hemtjänst och hemsjukvård.

För att klara detta måste de hitta motsvarande besparingar.

Dessa sker då på allt som kan kopplas till migration. Även kultur- och fritidsnämnden får mindre pengar enligt deras budgetförslag.

Allaktivietshuset i Skäggetorp, undervisning i modersmål, användning av tolkar, ensamkommande migranter, fritidsverksamhet och kultur för vuxna är några exempel där de vill minska eller ta bort anslagen.

I sin budget har de också lagt in en satsning värd 7 miljoner kronor på ett kommunalt återvandringscentrum.

Budgetförslaget innehåller också en idé om att återupprätta Linköping som bilstad. Det första exemplet är Hamngatan, där vill de återigen göra det möjligt att köra i båda filerna.

Vi sökte Klas Ahlberg under måndagen, men han hade inte tid för frågor.