Försvarets materielverk, FMV, genomförde under förra året en upphandling av sjöövervakningssystem. Upphandlingen genomfördes som ett så kallat förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Den 20 augusti i fjol meddelade FMV att kontraktet gick till företaget ESLC. Saab begärde dock – på formella grunder – en överprövning som slutade med att FMV den 7 september drog tillbaka tilldelningsbeslutet. Samma dag tilldelades företaget ESL kontraktet – moderbolaget till ESLC.

Saab valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att konkurrentens bud skulle förkastas. Domstolen anser dock att det saknas skäl för ett ingripande. FMV hade, enligt förvaltningsrätten, fog för att anta ESL som leverantör i upphandlingen.