Influensatiderna sätter sina spår inom intensivvården. Trots att extra vårdplatser har öppnats på både Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset så räcker inte sängarna till.

– Det är ansträngt. Situationen vi har nu är exceptionell, säger Peter Andersson, tillförordnad verksamhetschef på ANOPIVA i Linköping, som omfattar anestesi, operation och intensivvård.

– Det är sällan vi har det på det här sättet.

Artikelbild

| Andra sjukhus. Intensivvården i länet är hårt belastad och sjukhusen transporterar patienter till andra sjukhus.

IVA är en av Universitetssjukhusets mest kvalificerade avdelningar för vård och övervakning av svårt sjuka patienter. Det kan handla om patienter som fått allvarlig lunginflammation, blodförgiftning eller som behöver vårdas efter operation. Vården sker i tätt samarbete med sjukhusets övriga tre intensivvårdsavdelningar.

På IVA finns totalt åtta vårdplatser och häromdagen öppnades tre extra på neurointensiven (NIVA). Men överbeläggningen har nått maxnivån och patienter som bedöms vara stabila skickas därför till Norrköping och andra sjukhus inom den sydöstra sjukvårdsregionen där Jönköping och Kalmar ingår. En del patienter skickas Småland och Örebro.

Men trots det hårda trycket på kliniken är inte Peter Andersson orolig.

– Vi har koll på situationen och kommer det en svårt sjuk patient så tar vi så klart hand om den. Det har vi beredskap för och det är tack vare medarbetare som ställer upp och tar extrapass. Intensivvård är väldigt fluktuerande och växlar över året. Men vi har ett bra samarbete mellan de andra intensivvårdsavdelningarna och även med de andra sjukhusen.

I Norrköping är det också fullbelagt, men situationen har inte varit så ansträngande som på US i Linköping, enligt Robert Svensson, verksamhetschef, på anestesi- och intensivvårdskliniken på Vrinnevisjukhuset.

– Det finns ett väldigt väl och utvecklat samarbete mellan sjukhusen, men problemet är att alla intensivvårdsavdelningar ofta har det väldigt tufft under den här perioden så det är inte så lätt att flytta patienter utomläns heller, säger Robert Svensson. Det inträffar ofta under vår-vintern. Då har produktionen inom operationsverksamheten legat på en hög nivå under lång tid så det finns många svårt sjuka patienter i processen. Dessutom råder influensaperiod där en del får så svår influensa att de ådrar sig lunginflammationer som kräver intensivvård.

Fotnot: På US finns fyra intensivvårdsavdelningar; allmänintensiven, neurokirurgiska intensiven, thoraxintensiven och brännskadeintensiven.