Nytt prissystem på Östgötatrafiken

Prismodellen som används inom den östgötska kollektivtrafiken är krånglig och ologisk. Nu inför regionen därför ett nytt prissystem som ska locka fler resenärer.

20 juni 2018 21:00

För den som ska åka med tåg och buss i Östergötland kan det verka ologiskt att det är dyrare att åka en kort resa än en längre. Regionpolitikerna håller med och genomför nu därför en ny prismodell i Östergötland.

Dagens prissystem utgår från en zonkarta med 310 fasta zoner och ytterligare ett antal tätorts- och näromårdeszoner. Det nya prissystemet baseras i stället på individuella zoner som ska styras utifrån kundernas resmönster och önskemål.

– Var och en kan välja sin egen utgångspunkt och välja någon av de fyra zontyperna utifrån det, sa Jan Owe-Larsson (M) inför beslutet i regionfullmäktige.

Jan Owe-Larsson var mycket nöjd över att som moderat kunna förena individens frihet med det kollektiva i form av trafiken.

Den nya prismodellen införs i samband med det nya biljett- och betalsystem som Östgötatrafikens styrelse tidigare har beslutat om och som tas fram i samarbete med Skånetrafiken och Blekingetrafiken.

I Skåne var det en del problem med tekniken när systemet infördes.

– De barnsjukdomarna kommer förhoppningsvist att vara lösta när systemet införs i Östergötland, sa Martin Tollén (S).

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden kommer senare fatta beslut om sortiment och priser. Målet är att göra prismodellen “intäktsneutral”, det vill säga det ska inte bli dyrare att åka med Östgötatrafiken.

Dagens prissystem med zonkarta har använts inom kollektivtrafiken i Östergötland sedan tidigt 1990-tal.

Beslutet togs av ett enigt regionfullmäktige på onsdagen.

Resenären väljer själv en personlig startpunkt varifrån de fyra zonerna räknas. Liten zon är upp till åtta kilometer. Mellanzon är mellan 8 km och 20 km. Stor zon är mellan 20 och 35 km, den fjärde zonen kallas Hela länet och är allt över 35 km.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser Hanna Petersson

Ämnen du kan följa