Mer än hälften av dem som vill starta företag har utländsk bakgrund. Vart fjärde företag som startas i Sverige drivs av personer med utländsk bakgrund.

Nu har bildningsnämnden i Linköpings kommun beslutat att satsa 600 000 kronor på ett samarbete med Nyföretagarcentrum, en stiftelse som finansieras av det lokala näringslivet och kommunen. Samarbetet har flera beståndsdelar. Bland annat ska Nyföretagarcentrum vid cirka 20 tillfällen närvara vid de nyanländas samhällsorientering, den information som nyanlända får när de kommer till Sverige för att de lättare ska kunna etablera sig i näringsliv och samhällsliv.

Nyföretagarcentrum kommer dessutom två timmar i veckan att finnas på kommunens tre Medborgarkontor i Berga, Skäggetorp och city. Där kommer de att erbjuda kostnadsfri rådgivning för dem som har ett intresse av att starta företag. De ska även vara ett stöd för de anställda på Medborgarkontoren så att de i sin tur kan hjälpa till med företagande.

– Får man stöttning under tiden man startar sitt företag är det tre gånger större chans att lyckas långsiktigt, säger Anna Hjertstedt, vd på Nyföretagarcentrum.

Kommunen och Nyföretagarcentrum hoppas på det här sättet kunna nå fler grupper, bland annat kvinnor, samt hjälpa till så att fler nyanlända snabbare kommer in i samhället.

– Här finns det en chans till riktig integration. De nyanlända kommer in i samhället på riktigt samtidigt som det finns ett intresse hos oss Linköpingsbor att ta del av ny kultur, säger Helena Paulsson från Jobb- och kunskapstorget.