Åsa Wennergren, som också är partiets gruppledare, är än så länge rektor på Anders Ljungstedts gymnasium, men från årsskiftet är hon politiker på heltid de närmaste fyra åren. Hon har tidigare varit ledamot i barn- och ungdomsnämnden och i fullmäktige. Hon har också ett så kallat rotelansvar för utbildning i Linköpings kommun.

– Vi vill jobba med att utveckla skolan. Mitt uppdrag som bildningsnämndens ordförande är att fokusera på gymnasieskolan och lärarnas arbetssituation och det pedagogiska ledarskapet är en förutsättning för att kunna utveckla skolan, säger hon.

Gustav Appelberg, skådespelare vid Östgötateatern, valdes till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Ett ordförandeskap han övertar från Cecilia Gyllenberg Bergfast i Miljöpartiet.

Åsa Wennergren tycker att Liberalerna i Linköping har en bredd och även en jämn fördelning mellan könen. Men just detta är inget som syns i fördelningen av ordförandeposterna i nämnder och styrelser. Där valdes idel män. Gunnar Broman blir ordförande i Sankt Kors, en post han också innehaft under den gångna mandatperioden. Johan Thorén blir ordförande i Visit Linköping AB och Stefan Hammenbeck valdes till ordförande i Leonard och Ida Westmans fond.

– Vad vi har är en jämn fördelning om man tittar på alla uppdrag, och vi har en jämn fördelning i fullmäktige. I nämnder och styrelser är det inte så, men där utgår allt från ledamöternas önskemål. Man för önska utifrån erfarenhet och kompetens, säger Åsa Wennergren