Vi kör en testrunda i Vasastan tillsammans med Bengt Andersson, arbetsledare för parkeringsövervakningen på det kommunala parkeringsbolaget Dukaten.

Bilen vi färdas i är utrustad med en mindre låda på taket där det sitter ett stort antal sensorer som registrerar nummerplåtarna på de bilar som står parkerade utmed gatorna.

– Information skickas vidare till en dataserver där den bearbetas och kontrolleras. Efter fem, sex minuter får vi besked om vilka fordon som har en pågående parkering eller inte. Det vill säga, vilka som erlagt avgift och vilka som inte gjort det, förklarar Andersson.

Artikelbild

| Bengt Andersson berättar att man i första hand kommer att koncentrera sig på boendeparkeringarna i de centrala stadsdelarna.

Han ogillar skarpt uttrycket, "nytt vapen mot felparkerarna", får vi veta.

– Det är så värdeladdat. Och det handlar inte om något vapen. Utrustningen är till för att skapa ett mer säkert och tillgängligt Linköping. Inget annat, säger han och fortsätter:

– Kameran gör att vi kan snabbt kan identifiera vilka som inte har en pågående parkering. Det frigör arbetstid för våra parkeringsövervakare som inte behöver gå runt på gatorna och kontrollera fordonen i lika stor utsträckning som tidigare. Istället kan vi fokusera på att göra Linköping mer tillgängligt och förbättra trafiksäkerheten i stan. Framkomligheten kommer också att öka.

På vilket sätt då?
Artikelbild

| "Vi är först i Sverige med den här typen av utrustning", säger Bengt Andersson, arbetsledare för parkeringsövervakningen på Dukaten.

– Vi kan till exempel se över trafikfarliga uppställningar nära gång- och cykelbanor, precis intill övergångsställen eller nära korsningar.

När kommer kamerabilen att börja användas i skarpt läge?
Artikelbild

| Efter bara fem, sex minuter får parkeringsövervakaren information om vilka fordon som har en pågående parkering eller inte.

– Den här veckan. Vi är först ut i Sverige, men liknande utrustning finns också i Uppsala och Jönköping.

Är det några särskilda områden som ni kommer att koncentrera er på?

– I första hand kommer vi att kontrollera boendeparkeringarna i de centrala stadsdelarna, exempelvis Vasastan, Gottfridsberg, T1 och Tannefors.

Bengt Andersson betonar samtidigt att Dukatens parkeringsövervakare alltid jobbar efter devisen, "hellre fria än fälla".

– Ser vi någon som parkerat lite galet kan vi föreslå personen att ställa bilen på ett annat ställe. Dessutom delar vi inte ut några böter. Det är bara polisen som gör det. Att parkera fel är nämligen inget lagbrott. Det är bara dumt att göra det och kostar onödiga pengar.

Från den 15 juni 2018 och fram till nu har Dukaten skickat ut 6 053 kontrollavgifter.

Den sammanlagda summan uppgår till drygt 2,6 miljoner kronor, varav 73 procent har betalats in.

De avgifter som inte har reglerats går vidare till ett faktureringsbolag som har till uppgift att försöka driva in skulden.