Ny skola – men bara en kan bygga trots upphandling

Före jul beslutade barn- och ungdomsnämnden att Linköping ska få en ny skola med idrottsprofil. På onsdagen beslutade samma nämnd att upphandla ett hyreskontrakt till en skola som ska stå klar 2016.

1 april 2015 16:07

Beslutet som fattades av enig nämnd innebär att skolan ska byggas någonstans på Stångebroområdet. I översiktsplanen för Kallerstad/Stångebro finns tre lägen för skolor utpekade. Men i den framtagna detaljplanen finns bara en skola. Den finns inplanerad i nära anslutning till fotbollsarenan, på mark som ägs av Michael Cocozza, Botrygg.

I realiteten är det svårt att se att en skola, som ska vara klar redan 2016, kan byggas någon annanstans eftersom det i så fall kräver en detaljplaneprocess och sådana brukar ta tid.

Är det Botrygg som ska bygga skolan?

– Det kan inte jag svara på. Vi hade kunnat göra så att vi hade gett Lejonfastigheter uppdraget. Men på det här sättet öppnar vi upp för andra lösningar, säger Jakob Björneke (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Enligt Björneke är det för nämndens del helt ointressant vem som bygger. Istället handlar det om, menar han, att det finns en efterfrågan både på skolor allmänhet och särskilt en skola med idrottsprofil. I det sammanhanget är just Stångebroområdet särskilt attraktivt med närheten till flera idrottsanläggningar.

Kan man tänka att någon annan lägger ett bud att bygga på annans mark?

– Ja, det kan man tänka sig. Men det är inte särskilt sannolikt och det är inte min sak att spekulera i det.

Att göra en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) som gäller ett hyreskontrakt i ett avgränsat område har nämnden aldrig tidigare gjort.

– Det är oprövad mark för oss, men vi vill få till det här och tror att det är bra för Linköping, säger Jakob Björneke.

Varför inte göra en direktupphandling med markägaren?

– Vår bedömning är att lagen inte tillåter det.

Skolan ska i ett första läge rymma 300 till 400 elever. Det är egentligen för lite, men det som nuvarande detaljplan ger utrymme för. Men Jakob Björneke är inte främmande för att bygget kan vara första etappen i byggandet av en mycket större skola. Även om de kanske inte precis ligger vägg i vägg, säger han.

En som är kritisk till sättet att upphandla är Muharrem Demirok (C) vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är bara på platsen vid fotbollsarenan det går att bygga en skola så snabbt, eftersom där finns en färdig detaljplan. Jag tycker det här mera liknar en direktupphandling. Frågan är hur andra betraktar det, säger han.

Han påpekar att bygg- och miljönämnden, vid ett tidigare tillfälle, gjorde bedömningen att området inte lämpade sig för en gymnasieskola när en privat utförare ansökte om att få starta skola där.

– Nu handlar det om en grundskola men ännu yngre barn, säger han.

Men dina allianskolleger är ju med på beslutet?

– Ja, de har ett verksamhetsperspektiv på beslutet och de är angelägna att få till skollokaler. Jag kan förstå dem. Men från mitt perspektiv består tveksamheten i att det bara finns en som i realiteten kan lägga ett anbud.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!