Miljonsmäll för HSB-förening

En bostadsrättsförening i Linköping begärde att få dra av 25 miljoner kronor i moms. Men det går inte Skatteverket med på och nu måste föreningen istället betala 5 miljoner kronor i skattetillägg.

27 november 2018 06:00

HSB Tombolan är en nybildad bostadsrättsförening med 78 lägenheter på Hanekindsgatan i gamla Folkets park i Linköping. Den 15 augusti i år lämnade föreningen in en momsdeklaration där man yrkade avdrag för ingående moms med drygt 25 miljoner kronor. Skatteverket svarade den 23 augusti och begärde att föreningen skulle förklara vad den ingående momsen avsåg. Svaret uteblev. Den 10 september skickade Skatteverket en påminnelse – utan att få svar.

Den 17 september valde Skatteverket att ringa till föreningen och fick då till svar att det var flera personer inblandade i ärendet och att en korrigering skulle görs. Den 24 september tog Skatteverket ännu en gång kontakt med föreningen och fick då veta att föreningen hade yrkat avdrag med hela momsbeloppet för produktionskostnaden i stället för den del som avsåg garaget. I en rättelse, som inte var undertecknad, yrkade föreningen istället avdrag för ingående moms med drygt 4,4 miljoner kronor. Föreningen bifogade även en faktura som visade att det hade kostat drygt 100 miljoner kronor att uppföra husen i Folkets park – varav kostnaden för garagedelen uppgick till 17,7 miljoner kronor.

Skatteverket konstaterar nu i ett beslut att föreningen har lämnat en oriktig uppgift genom att yrka avdrag för ingående moms med drygt 25 miljoner kronor. Skatteverket noterar även att den begäran om omprövning som föreningen lämnade in saknade underskrift. Skatteverket framhåller dessutom att rättelsen kom in först efter det att myndigheten påbörjat en utredning. Rättelsen skedde inte på föreningens initiativ.

I denna situation anser Skatteverket att det finns skäl att ta ut ett skattetillägg. Skattetillägget uppgår till 20 procent av 25 miljoner kronor – det vill säga 5 miljoner kronor.

Anders Stjärnberg är vd i HSB Östergötland. När vi kontaktade honom på måndagen kände han först inte till ärendet. Efter att ha satt sig in i ärendet sade han dock:

– Vi har brustit i handläggningen i det här ärendet och yrkat avdrag med ingående moms med ett för stort belopp. Vi kommer att begära att Skatteverket omprövar beslutet om skattetillägg.

Anders Stjärnberg säger att det belopp som Skatteverket nu kräver i skattetillägg är betydande.

– Det är enormt mycket pengar för en bostadsrättsförening. Men det här kommer inte att drabba HSB:s kunder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist

Ämnen du kan följa