Militärt stöd till polis kan behövas varje månad

– Hur operativ svensk militär ska vara vid en polisinsats måste avgöras från fall till fall, säger försvarsministern.

4 juli 2014 13:57

Från den 11 augusti i år kommer militära helikoptrar att stå i beredskap på Malmen i Linköping. Redo att bistå polisen i händelse av grova brott eller misstänkta terrorhandlingar. Det berättade Corren på torsdagen. Försvarsminister Karin Enström (M) kommenterar nu regeringsbeslutet:

– Det är viktigt att utnyttja samhällets resurser, eftersom verksamheten är mycket kostsam. Främst ska militären bistå med snabb transport av nationella insatsstyrkan och bombgruppen. Det framkom när man utredde terrordåden i Norge 2011, polisen hade svårt att förflytta sig snabbt. I dag är svensk polis hänvisad till minibussar, eftersom polisens lätta helikoptrar inte kan lyfta så många personer och tung utrustning. Men vägarna kan ju vara blockerade, säger Karin Enström till Corren.

Kommer helikoptrar och militär personal att vara beväpnade under insatserna?

– Ska man använda helikoptern mer taktiskt så måste det övas på ett helt annat sätt. Insatserna måste ske inom dagens lagstiftning. Vi tittar nu på om det finns behov att ändra vissa saker i lagstiftningen. Allt ska naturligtvis ske inom lagstiftningens ram.

Men kommer de att vara beväpnade?

– Det måste avgöras från fall till fall. Det är oerhört viktigt att det sker reglerat. Det väldigt tydligt att det är polisens behov som ska styra. Polisen har ansvaret vid den här typen av händelser.

Tänker du på militärens beskjutning mot demonstranter i Ådalen 1931?

– Det ligger i vår historia. Det hände för länge sedan men det är också en erfarenhet som har präglat inställningen att det ska vara en tydlig skiljelinje. Försvaret och polisen ska ha olika uppgifter.

Kan du förstå att det finns risk för gråzoner?

– Det är viktigt att det är tydligt reglerat i lagstiftningen så att det inte ska finnas några frågetecken eller gråzoner, säger Karin Enström.

Det finns flera lagrum som berör Försvarsmaktens stöd till verksamhet som inte är militär, exempelvis i Lagen om skydd mot olyckor. År 2006 kom Lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Där framgår att den som tillhör Försvarsmaktens personal och uppfyller de krav som föreskrivs också har samma befogenheter som en polisman, under en stödinsats. Håkan Wall – chef för Ordningspolisenheten på Rikskriminalen med ansvar för polisens helikopterverksamhet – välkomnar det militära stödet. Enligt honom så har lagen om terrorismbekämpning aldrig tillämpats.

Vilken typ av brottslighet är aktuell för militär inblandning?

– Det är när vi behöver snabb transport av bombskydd eller insatsstyrkan: Gisslandraman, grova rån, olika krissituationer med vapen inblandade, förhandling med gärningsmän och misstänkt terrorism.

Hur ofta bedömer du att polisen kan ha användning av militär helikoptertransport?

– Det kommer nog att uppstå ett antal situationer varje månad då en snabb transport är avgörande för om en operation med insatsstyrkan är framgångsrik. Vi har en ganska god uppfattning om hur stort behovet är men jag kan ännu inte säga något exakt antal, svarar Håkan Wall.

Militärt helikopterstöd till polisen

Regeringsbeslut i december 2013. Start i augusti. Dygnet runt-beredskap från 2016.Årskostnad: 50 miljoner kronor, utan utökning av personal eller materiel.

Militära helikoptrar ska från januari 2016 stå beredda på flera flygplatser för polisinsatser, främst transport.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!